Häckar och buskar

Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Några enkla åtgärder underlättar för dem som rör sig i området och kan till och med rädda liv. Fastighetsägaren ansvarar för att växterna på tomten inte hindrar trafiksäkerheten eller tillgängligheten.

När träd och buskar växer ut över vägar och gångbanor finns risken att sikten skyms eller att gående tvingas ut på körbanan för att komma förbi. Växtlighet över en gångbana kan också vara ett hinder för synsvaga eller rörelsehindrade. Växterna får inte heller skymma skyltar, vägmärken eller gatubelysning.

Du som har utfart mot gata

Vid utfart bör du se till att dina växter inte är högre än 80 centimeter från gatan inom markerad sikttriangel. Sikten ska vara fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan.

Klipp häcken vid utfart mot gata

Du som har hörntomt

Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata bör du se till att dina växter inte är högre än 80 centimeter i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vardera hållet.

Klipp häcken på hörntomt

Du som har tomt intill gata

Häckar och buskar bör växa inom eget tomtområde. Om du har buskar eller träd som växer ut över gata eller gångbana bör du se till att det finns fri höjd för trafikanterna.

Fri höjd över gångbana: 2,5 meter

Fri höjd över cykelväg: 3,2 meter

Fri höjd över körbana: 4,6 meter

Klipp häcken på tomt mot gata

Plantera på rätt ställe och tänk på växtens storlek

Stora buskar och träd bör placeras minst 2 meter innanför tomtgräns. Häck- och mindre buskplantor bör placeras minst 60 cm innanför tomtgränsen. För att bibehålla god sikt är det viktigt att redan vid planteringstillfället föreställa sig trädens och buskarnas utveckling några år framåt, så att växten kommer tillräckligt långt från vägen. Växterna brer ut sig olika mycket beroende på art, klimatzon, jord och skötsel. Det kan därför vara bra att fråga om råd när du köper dina växter.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window