Häckar och buskar

Varje år skadas människor för att sikten skyms av häckar och buskar. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att sikten inte skyms.

Växterna får inte skymma sikten eller hindra framkomligheten på gångbana och gata. De får inte heller skymma skyltar, vägmärken eller gatubelysning. Tar växtligheten över kan kanske nödvändigt underhållsarbete eller reparationer inte utföras och det innebär ju en ökad risk för olyckor. Enkla åtgärder kan rädda liv.

Fastighetsägarens ansvar

Följ nedanstående punkter så bidrar du till en god och säker trafikmiljö i Eslövs kommun.

  • Du som har utfart mot gata bör se till att dina växter inte är högre än 80 cm. Sikten ska vara fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan. Har du hörntomt är det också 80 cm i höjd som gäller, dock minst 10 meter åt vardera håll (från hörnet räknat).
  • Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana bör du se till att det finns fri höjd för trafikanterna. Den fria höjden som krävs är:
    • över gångbana minst 2,5 m
    • över cykelväg minst 3,2 m
    • över körbana minst 4,6 m
  • Träd och buskar växer fort. Placera stora buskar och träd minst två meter innanför tomtgränsen när du planterar nytt.
  • Häck- och buskplantor placeras minst 60 cm innanför tomtgränsen, så att de inte växer utanför tomtgränsen senare.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window