Grannsamverkan

Grannsamverkan strävar efter att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet.

Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed också trivseln i bostadsområden.

Grannsamverkan syftar till att de som bor i ett område håller extra uppsikt över sina grannars bostäder och är uppmärksamma på vilka som rör sig i bostadsområdet.

Kommun och polis samverkar

Kommun och polis samverkar för att stärka tryggheten i kommunen men det är ni boende, fastighetsägare eller bostadsrättsföreningar i området som initierar start av grannsamverkan.

Eslövs kommun stödjer Stöldskyddsföreningens (SSF) arbete med grannsamverkan, vilket kan bidra till att de bostadsområden som bedriver grannsamverkan i Eslöv och i andra kommuner kan erbjudas skyltar och annat material att använda sig av.

Starta egen grannsamverkan

För att starta grannsamverkan kontakta Eslövs kommuns lokalpolis som hjälper er vidare. Det är därefter polis tillsammans med försäkringsbolag som stöttar er med att starta grannsamverkan. Ni får tillgång till information, material, skyltar med mera kring grannsamverkan.

Idag finansierar Samverkan mot brott grannsamverkanverksamheten i Sverige. Detta för att medborgarna i en kommun, som på eget initiativ vill öka tryggheten och minska risken för att bli utsatta för brott, inte ska behöva bekosta start och drift av grannsamverkan i sitt bostadsområde själva.

Mer information kring grannsamverkan

Samverkan mot brott

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window