Våldsbejakande extremism

Våldsbejakande extremistiska aktörer och ideologier tar avstånd från demokratins spelregler och uppmuntrar till våld och annan ideologiskt motiverad brottslighet för att uppnå samhällsförändring.

Det finns olika typer av våldsbejakande extremistiska miljöer. Säkerhetspolisen identifierar huvudsakligen tre våldsbejakande extremistiska miljöer i Sverige. Dessa är den vänsterextrema, högerextrema och islamistiska extremistiska miljön.

Det finns även rörelser, grupper och individer som inte kan sorteras in i de tre ”huvudmiljöerna”. En trend som Säkerhetspolisen ser är exempelvis utvecklingen med ensamagerande gärningspersoner med oklar ideologi som kan drivas av helt egna idéer och ibland även av en kombination av ideologier och idéer. Det kan också röra sig om minderåriga som dessutom lider av psykisk ohälsa, som har radikaliserats online.

Eslövs kommuns arbete mot våldsbejakande extremism

En stor del av det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet utgår från samverkansgruppen ”Örat mot marken” där händelser kopplat till våldsbejakande extremism ingår. Eslövs kommun arbetar även mot våldsbejakande extremism genom att främja demokrati och goda levnadsvillkor.

Några exempel på kommunens aktiviteter på detta område är arbetet som skolor, fritidshem och fritidsgårdar bedriver som en del av sitt demokratifrämjande uppdrag. Vidare spelar socialtjänsten en viktig roll för att säkerställa att barn och unga har goda levnadsvillkor och inte far illa.

Behöver du stöd, handledning eller råd?

Du kan vända dig till följande aktörer om du behöver råd och hjälp med frågor kopplade till våldsbejakande extremism:

Rädda Barnens orostelefon

Rädda Barnens orostelefon vänder sig främst till anhöriga till individer som är på väg att ansluta till extremistiska miljöer. Du kan också ringa om du själv befinner dig i en miljö du vill lämna. De tar emot ditt samtal oavsett var du bor eller hur gammal du är. Du är anonym, samtalet är kostnadsfritt och syns inte på telefonräkningen.

Du kan även höra av dig via e-post: orostelefonen@rb.se. Läs mer på raddabarnen.se/orostelefonen. Du når dem på 020-100 200, måndag till fredag klockan 9-12.

Center mot Våldsbejakande Extremism (CVE)

CVE är en enhet på myndigheten Brottsförebyggande rådet med ett nationellt ansvar för det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism. Stödtelefonen är till för yrkesverksamma med behov av vägledning avseende frågor som rör våldsbejakande extremism. Du når stödtelefonen på 08-52 74 42 90, måndag–fredag klockan 9–15.

CVE har även tagit fram ett metodstöd. Syftet är att erbjuda kvalitativt stöd som yrkesverksamma kan använda vid hantering och utredning av oro för våldsbejakande extremism.

Kontakt Eslövs kommun

För allmänna frågor om Eslövs kommuns arbete mot våldsbejakande extremism, välkommen att kontakta tf trygghetssamordnare Rikard Fogelström via epost rikard.fogelstrom@eslov.se eller på telefon via kommunens Kontaktcenter på telefon 0413–620 46.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window