Jourhem

Ett jourhem är ett hem som tar emot ett placerat barn under en begränsad tid. Ett jourhem ska erbjuda barnet/unga en trygg och stabil hemmiljö med en daglig omsorg och omtanke. Jourhemmet ska stötta barnet i dess skolgång, fritidsaktiviteter samt tillgodose övriga behov som är viktiga för barnet.

Eslövs kommun söker både jourhem och kontrakterade jourhem.

Jourhem

Ett jourhem är ett hem som tar emot ett placerat barn under en begränsad tid. Ett jourhem har oftast ett arbete och kan välja att tacka ja eller nej till uppdraget. I samband med ett uppdrag får jourhemmet ett arvode för just det barnet som är placerat.

Kontrakterat jourhem

I ett kontrakterat jourhem ska en vuxen vara hemma på heltid och arvoderas för att vara konstant tillgänglig. Som kontrakterat jourhem så tar jourhemmet emot alla barn som behöver placeras av kommunerna. Som jourhem tar du emot både akuta och planerade jourhemsplaceringar.

Vi tror att du:

  • har 1-2 rum ledigt för barn/ungdomar.
  • har ett genuint intresse för eller utbildning kring, området barn och ungdomar.
  • är en strukturerad person som gillar ordning och reda.
  • har lätt för att skapa relationer och kan samarbeta med socialtjänst, biologiska föräldrar och skola.
  • bor i närheten av Eslövs kommun eller max en timmes bilväg därifrån.
  • har körkort och bil.
  • för kontrakterat jourhem: är hemma på heltid eller kan ta ledigt med mycket kort varsel från ditt vanliga arbete.

Arvode och semester

För rätt familj betalar Eslövs kommun ett arvode som går utöver Sveriges Kommuner och Regioners riktlinjer. Vi erbjuder även alla jourhem fem veckors semester. Du ingår också i en grupp av jourhem där vi träffas regelbundet och har möten, fikor, handledning och allmänt stöttar varandra.

Det är Eslövs kommuns familjehemssekreterare som har kontakt med jourhemmet.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window