Familjerådgivning

Är du i en parrelation eller del av en familj och behöver stöd i relationen så är du välkommen att kontakta kommunens familjerådgivning.

Samtalsbehandling med sekretess

Familjerådgivningens främsta uppgift är att bedriva samtalsbehandling kring upplevda problem och konflikter i par- och familjerelationer. Familjerådgivningens arbete bygger på förtroende och frivillighet.

Med oss kan du prata om svåra och privata saker på ett tryggt sätt. Vi har en sekretess som innebär att inga uppgifter sprids. Vi för inga journaler och registrerar ingenting, vilket gör det möjligt att vara anonym.

Ditt besök är frivilligt

Besöket är helt frivilligt och du tar själv kontakt med oss.

Varje samtal är 60 minuter långt och kostar 200 kronor, med möjlighet till avgiftsbefrielse.

Förmedla kunskap

Andra uppgifter för familjerådgivningen inkluderar att informera och förmedla kunskap om samlevnad, normala livskriser och samlevnadsproblem. Det kan ske genom medverkan i föräldrautbildning, konsultation, föreläsningar och medverkan i media.

Konstruktiva lösningar

Familjerådgivningens mål är att bidra till konstruktiva lösningar på problem och kriser i samlevnaden. I de fall skilsmässa är aktuell, syftar familjerådgivningen till att minska de negativa konsekvenser separationen för med sig och till att stödja ett gemensamt föräldraansvar.

Vi är en HBTQI+ certifierad verksamhet.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window