Familjehem

Ett familjehem öppnar sitt hem för att ta emot utsatta barn och ungdomar.

Anledningen till att barnet placeras kan bero på många olika faktorer. Det kan till exempel bero på att föräldrarna har egen problematik som gör att de inte klarar av att ta hand om barnet. Det kan även bero på att barnet har kommit till Sverige utan föräldrar och därför behöver ett hem att bo i.

Barnet ska tas emot så han eller hon blir en naturlig del av familjen, med trygghet, omsorg och respekt. Hur länge barnet bor i familjehemmet varierar. Det kan både vara kortare perioder men ven under hela uppväxten.

Barnet har kontinuerlig kontakt med en socionom via kommunen vilket även familjehemmet har i form av t.ex. stöd, utbildning och handledning. Det innebär även samarbete med barnets biologiska föräldrar och släkt.

I akuta fall kan ett barn behöva flytta till ett jourhem. I jourhemmet stannar barnet eller ungdomen en kortare tid, ibland i väntan på att få komma till ett familjehem.

Intresseanmälan för att bli familjehem

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window