Adoption

Att adoptera betyder att "uppta som sin egen". Ett adopterat barn får samma rättigheter som ett biologiskt barn. Som förälder har du samma skyldigheter som till ett biologiskt barn. En adoption kan aldrig hävas.

För att få lov att adoptera måste du enligt lag vara över 25 år och antingen ensamstående eller gift eller registrerad partner. Socialstyrelsen rekommenderar att du inte ska vara äldre än 42 vid ansökan om medgivande. Enbart ålder kan vara en faktor som gör att du inte får medgivande.

Om du/ni har funderingar på att adoptera
Kontakta oss på Familjerätten för ett informationssamtal.

Internationell adoption
I Sverige är det vanligast med internationella adoptioner där ett barn från ett annat land adopteras.

För att få adoptera ett utländskt barn krävs ett medgivande av Barn- och familjenämnden. Medgivandet är baserat på en utredning av de sökandes situation och hemförhållanden.

Adoption av styvbarn
Om du önskar adoptera en närståendes barn, till exempel sin makas, makes eller registrerad partners, så vänder du sig direkt till tingsrätten med en ansökan. Tingsrätten begär sedan ett yttrande från Barn- och familjenämnden och då sker en utredning hos oss på Familjerätten.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window