Faderskap och föräldraskap

När ett barn föds och föräldrarna inte är gifta med varandra måste faderskapet fastställas. Detta hjälper Familjerätten till med.

Föräldrar som bor tillsammans

Familjerätten i Eslövs kommun får information från Skatte­verket när ett barn är fött. Vi skickar då ett brev till mamman om att boka tid för besök hos oss. Ni kan även boka tid innan ni fått brevet.

Boka tid för faderskapsbekräftelse, e-tjänst

I praktiken innebär faderskapsbekräftelsen att föräldrarna kommer till stadshuset och undertecknar faderskapshandlingarna. Bekräftelsen av ett faderskap ska vara skriftlig, daterad och bevittnad av två personer. Vid besöket ska för­äldrarna ha med giltig legi­tim­ation. När ni har skrivit på faderskapsbekräftelsen, skickas uppgifterna till Skatte­verket som regist­rerar pappan till barnet.

I samband med faderskaps­bekräftelsen kan ni föräldrar även göra anmälan om gemensam vårdnad.

Det går även att boka tid för fastställandet av faderskap innan barnet är fött. Om bekräftelsen görs före barnets födelse godkänns bekräftelsen inte förrän barnet är fött och personbeviset på barnet kommit till familjerätten.

Föräldrar som inte bor till­sammans

Om föräldrarna inte bor till­sammans gör familje­rätten en utredning för att fast­ställa vem som är pappa till barnet. Antingen gör ni ett gemensamt besök på familjerätten eller så kommer ni  var och en för sig. Pappan till barnet skriver på en faderskaps­bekräftelse och uppgifterna skickas sedan till Skatte­verket som registrerar fadern.

Faderskaps­utredning

Om det är oklart, råder osäkerhet eller oenighet om vem som är pappa till barnet gör familje­rätten en så kallad fader­skaps­utredning, ibland med en DNA-undersökning, för att komma fram till vem som är far till barnet. I en­staka fall avgörs fader­skapet i domstol.

Fastställande av föräldraskap vid assisterad befruktning

Familjerätten fastställer även föräldraskap för dig som är registrerad partner eller sambo till en kvinna som blivit gravid genom assisterad befruktning. Detta gäller för assisterad befruktning inom svensk sjukvård och om kvinnan har lämnat sitt samtycke.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window