Faderskap och föräldraskap

När ett barn föds och föräldrarna inte är gifta med varandra måste faderskapet fastställas. Detta hjälper Familjerätten till med.

Föräldrar som inte är gifta

Från och med 1/1 2022 kan föräldrar själva anmäla sitt föräldraskap till Skatteverket via Skatteverkets digitala föräldraskapsbekräftelse Bekräfta att du blivit förälder | Skatteverket

Tjänsten kan användas för barn som föds från 1 januari 2022 och du behöver bekräfta ditt föräldraskap inom 14 dagar från barnets födelse. Föräldern som har fött barnet behöver godkänna föräldraskapsbekräftelsen i tjänsten. Om det har gått längre tid än 14 dagar från barnets födelse eller om ni inte använder tjänsten kan ni istället göra en föräldraskapsbekräftelse hos Familjerätten.

Familjerätten i Eslövs kommun får information från Skatteverket när ett barn är fött. Vi skickar då ett brev till mamman om att boka tid för fastställande av faderskap. Ni väljer själv om ni vill komma till Familjerätten eller om ni använder Skatteverkets digitala bekräftelse.

Boka tid för faderskapsbekräftelse hos Familjerätten

I praktiken innebär faderskapsbekräftelsen att föräldrarna kommer till stadshuset och undertecknar faderskapshandlingarna. Bekräftelsen av ett faderskap ska vara skriftlig och daterad. Vid besöket ska för­äldrarna ha med giltig legi­tim­ation. När ni har skrivit på faderskapsbekräftelsen, skickas uppgifterna till Skatte­verket som regist­rerar pappan till barnet.

Det går även att boka tid för fastställandet av faderskap innan barnet är fött. Om bekräftelsen görs före barnets födelse godkänns bekräftelsen inte förrän barnet är fött och personbeviset på barnet kommit till familjerätten.

Föräldrar som inte bor till­sammans

Om föräldrarna inte bor till­sammans gör familje­rätten en utredning för att fast­ställa vem som är pappa till barnet. Antingen gör ni ett gemensamt besök på familjerätten eller så kommer ni  var och en för sig. Pappan till barnet skriver på en faderskaps­bekräftelse och uppgifterna skickas sedan till Skatte­verket som registrerar fadern.

Faderskaps­utredning

Om det är oklart, råder osäkerhet eller oenighet om vem som är pappa till barnet gör familje­rätten en så kallad fader­skaps­utredning, ibland med en DNA-undersökning, för att komma fram till vem som är far till barnet. I en­staka fall avgörs fader­skapet i domstol.

Fastställande av föräldraskap vid assisterad befruktning

Familjerätten fastställer även föräldraskap för dig som är registrerad partner eller sambo till en kvinna som blivit gravid genom assisterad befruktning. Detta gäller för assisterad befruktning inom svensk sjukvård och om kvinnan har lämnat sitt samtycke.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window