Föräldragrupper och föreläsningar

Familjeenheten i Eslövs kommun erbjuder föräldragrupper, föräldrastöd, vägledning och utbildning för föräldrar och andra viktiga vuxna, som ett stöd i rollen som förälder.

Här erbjuder vi föräldrar och andra viktiga vuxna ett forum att träffas och prata kring det viktigaste vi har – våra barn. I föräldragrupperna är tanken att du deltar vid samtliga tillfällen. Våra föräldragrupper tar avstamp i Vägledande samspel ICDP.

Vid alla träffar finns det även fika.

Anmälan till föräldragrupper och föreläsningar

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window