Vatten från egen brunn

När du har egen vattenförsörjning är det du som fastighetsägare som har ansvaret för  att brunnen levererar tillräckligt mycket vatten och att vattnet har en godkänd kvalitet.

Därför bör du skaffa dig kunskap om din vattenförsörjning och din brunn så att du kan ställa rätt krav om du behöver vidta åtgärder, till exempel om du behöver gräva eller borra en ny brunn eller installera vattenfilter. För att lära dig mer läs gärna mer på Livsmedelsverkets hemsida Sköt om din brunn – för bra dricksvatten.

Klimatförändringarna kommer sannolikt att leda till mer extrem väderlek. Det kan bli perioder med både mer och mindre vatten vilket kan påverka både vattennivåer och vattenkvalitet. Därför kan det vara extra viktigt framöver att ha bra koll på sin brunn.

Du ansvarar för vattenkvaliteten

Du som tar ditt vatten från egen brunn har själv ansvar för att kontrollera vattnets kvalitet. Du bör inte dricka vattnet om kvaliteten förändras, till exempel om vattnet blir färgat eller om det luktar eller smakar illa. Livsmedelsverket avråder från att dricka vatten som är tydligt färgat eller har en främmande lukt och smak.

Skicka in vatten för analys

Har du haft en förändring i kvaliteten på ditt vatten bör du skicka in vattenprov för analys när situationen har stabiliserats eller återgått till det normala. Kontakta ett ackrediterat laboratorium direkt eller miljöavdelningen på Eslövs kommun för att få mer information.

Vid beställning av analys av ditt vatten ska man fråga efter analys av mikroorganismer och ämnen som finns i bilaga 1 i Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning. Här hittar du även information om olika mikroorganismer och kemiska ämnen som kan finnas i dricksvatten.

Finns det industrier, jordbruk eller liknande i närheten av din brunn måste eventuellt andra ämnen undersökas. Kontakta i så fall miljöavdelningen för att få råd.

Hur vet jag att om det är lite vatten i min brunn?

För att hålla sig generellt informerad om grundvattennivåerna i ditt område kan du gå in på Sveriges geologiska undersökning (SGU) hemsida. SGU har kartor och information om grundvattennivåer i hela landet.

Du behöver också hålla koll på vattennivån i din egen brunn så du vet när vattnet börjar ta slut. Har du en grävd brunn kan du hålla koll på vattennivån i brunnen genom att:

  • Ha riktmärken i stenar eller i betongen på brunnens sidor.
  • Mät vattnet med en stång eller pinne som räcker ner till botten på brunnen och mät den blöta delen av stången. Använd en ren stång/pinne för att inte smutsa ner vattnet.

Oavsett hur du mäter är det bra om man och noterar vattennivån och datumet för mätningen. För att kunna jämföra värdena och följa vattennivån är det även bra att upprepa mätningarna en längre tid, gärna flera år. Sjunker vattennivån ner mot brunnens botten behöver du minska ditt vattenuttag.

I en borrad brunn är det svårare att själv kontrollera vattennivån. Här kan en indikationen på låg vattennivå vara en förändring i lukt, smak, färg och/eller grumlighet eller att luft kommer in i systemet. Noterar du dessa förändringar bör du minska ditt uttag av vatten.

Vad gör jag om brunnen har sinat?

Skulle vattnet ta slut i brunnen finns det inte mycket du kan göra med själva brunnen mer än att vänta på att grundvattennivån ska stiga. Det är till exempel sällan möjligt att fylla på vatten i en sinad brunn. Vattnet som fylls på stannar oftast inte kvar i brunnen utan letar sig istället ner i marken under brunnen.

Förebygg genom att samla vatten

För att undvika att du står utan vatten kan du, om du inte vill anlägga en ny brunn, till exempel köpa så kallade IBC-tankar på ca 1 000 liter som använts inom livsmedelsindustrin. Tankarna kan du fylla på våren när det finns gott om vatten och sedan spara vattnet till torkan på sommaren. Tänk på att det sparade vattnet inte håller dricksvattenkvalitet utan endast kan användas till disk, tvätt, dusch, bad och bevattning.

För att lagra dricksvatten kan du frysa in dricksvatten i petflaskor avsedda för dryck.

Hämta vatten från vattenkiosk

Får du slut på vatten kan du hämta vatten i en vattenkiosk. VA SYD, som levererar det kommunala vattnet i Eslövs kommun, har en vattenkiosk på Maskinvägen 3 i Eslöv och en på Gårdstångavägen i Flyinge där du kan hämta vatten. För att hämta vatten i vattenkiosken behöver du teckna ett abonnemang hos VA SYD. Då får du en nyckel och faktureras efter tankning. Mer information finns på VA SYD:s webbplats. Tänk på att det vatten som du hämtar i vattenkiosken är så kallat tekniskt vatten och att VA SYD inte kan garantera att det håller dricksvattenkvalitet.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window