Översvämning

Efter rejäla regn, som ofta kommer på sommaren, är risken för källaröversvämningar och andra översvämningar större.

Vid kraftiga regn och skyfall kan våra avloppsledningssystem bli hårt ansträngda, och det finns risk för översvämningar i källare och i liknande utrymmen. Om du som villaägare har drabbats av en källaröversvämning kontakta VA SYD och ditt försäkringsbolag.

Vad gör du om du drabbats av översvämning?

  • Bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna. Se dock till att eventuell dräneringspump inte stannar.
  • Flytta om möjligt fuktkänsliga saker.
  • Tvätta dig noga efter kontakt med inträngande avloppsvatten.
  • Undvik att vada runt i vattnet, det kan finnas risk för bakterier.
  • Fotografera skadorna i källaren för skadeanmälan.
  • Kontakta ditt försäkringsbolag.
  • Rapportera källaröversvämning hos VA SYD Rapportera källaröversvämning till VA SYD.

Observera att VA SYD inte kan komma ut och hjälpa till med pumpning av vatten.

Det går inte helt att skydda sig mot översvämningar, men det är möjligt att förebygga och minimera riskerna och skadorna. VA SYD har råd om hur du kan förbygga översvämningar.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window