Kartor

Olika sorters behov kräver olika sorters kartor. Hos oss kan du beställa t.ex. nybyggnadskarta och situationskarta. 

Primärkarta

I Eslövs kommun finns primärkarta över tätorterna och i vissa fall även på andra platser i kommunen. Primärkartan innehåller bland annat fastighetsgränser, fastighetsbeteckningar, byggnader, gator, gatunamn och markdetaljer.

Kartans kvalitet varierar. Det beror på att metoden för att samla in information till kartan har förändrats. Kartan uppdateras löpande av kommunens mätningstekniker. De är ute och mäter in när en karta är beställd, men även vid andra tillfällen.

Situationskarta

Situationskarta krävs vid bygglov eller anmälan för bebyggda fastigheter vid exempelvis byggnation av garage, uterum, tillbyggnad, mur, plank, fasadändring och vid byggnation av Attefallshus.

Situationskartan är ett utdrag ur primärkartan och används som grund för situationsplan för bygglov eller anmälan. Mätning sker oftast inför framställandet av en situationskarta, eftersom primärkartan kan vara inaktuell.

Kostnaden för kartan är 450 kr och enklast beställer du den via vår e-tjänst.

Beställ situationskarta

Nybyggnadskarta

Nybyggnadskarta krävs för bygglov vid nybyggnation på obebyggd fastighet inom detaljplanelagt område samt utanför detaljplanelagt område när vatten och/eller avlopp ska anslutas.

En nybyggnadskarta innehåller bland annat fastighetsgränser, fastighetsbeteckningar, byggnader, gator, gatunamn, markdetaljer, avvägda höjder, projekterade höjder, planbestämmelser och information om anslutning till vatten och avlopp.

Kart- och bygglovsavdelningen framställer en nybyggnadskarta efter beställning. Mätning sker alltid i samband med framställandet av en nybyggnadskarta. Beställ därför nybyggnadskartan i god tid, då det i vanliga fall tar två till tre veckor att framställa den.

En nybyggnadskarta får inte vara äldre än fem år när den skickas in med bygglovet. Är kartan äldre än två år ska en revidering av kartan ske.

Debitering sker i samband med leverans. Kostnad enligt gällande taxa:

  • Villatomt (upp till 1 999 m²), 7 095 kr
  • Industritomt (5 000–9 999 m²), 14 190 kr

Beställ nybyggnadskarta

Förenklad nybyggnadskarta

Förenklad nybyggnadskarta krävs för bygglov vid nybyggnation på obebyggd fastighet utanför detaljplanelagt område när vatten och avlopp inte ska anslutas.

En förenklad nybyggnadskarta krävs även vid ansökan om tillbyggnad större än 50 kvadratmeter (m2), komplementbyggnad eller tillbyggnad som ska placeras närmare tomtgräns än 1,5 meter, samt om det ska byggas en större industribyggnad där handläggaren anser att det finns behov av höjder.

En förenklad nybyggnadskarta har i stort sett samma innehåll som en nybyggnadskarta, förutom att den inte har med planbestämmelser eller information om anslutning till vatten och avlopp.

Debitering sker i samband med leverans. Kostnad enligt gällande taxa är 4 730 kr.

Beställ förenklad nybyggnadskarta

System och leverans

I Eslövs kommun används koordinatsystem SWEREF 99 13 30 och höjdsystem RH2000.

Kartan kan levereras som pdf-fil, dwg-fil eller papperskopia.

Övriga kartor

Vi levererar även andra kartprodukter, som exempelvis:

  • Tätortskarta
  • Översiktskarta
  • Grundkarta
  • Projekteringsunderlag

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window