Skärmtak

Du får på ett en- och tvåbostadshus sätta ett skärmtak över uteplats eller över en entré utan bygglov, om skärmtaket inte är större än 15 m² och inte placeras närmare fastighetsgränsen än 4,5 meter.

15 m² är det totala antal m² skärmtak som får anordnas på fastigheten utan bygglov. Om du vill bygga ett skärmtak som är större än 15 kvm anses byggnadsverket som en tillbyggnad som kräver bygglov.

Exempel på skärmtak över entré
Exempel på skärmtak över entré

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window