Bygga till eller bygga ut hus

Om du vill bygga ut ditt hus och göra det större krävs bygglov. Beroende på vad du vill göra, kan det också räcka med en anmälan. 

Bygga ut med max 15 kvm

Om du vill bygga ut ditt hus med max 15 kvm, så räcker det med en anmälan. Du måste vänta på startbesked från kommunen innan du får börja bygga.

Bygga ut mer än 15 kvm

Vill du göra en utbyggnad som är större än 15 kvm på ditt hus, så måste du ansöka om bygglov. Samma sak om du vill göra ytterligare en våning på ditt hus.

Börja med att kontrollera hur mycket av tomten som får bebyggas och/eller hur högt du får bygga. Svaren hittar du bland annat i detaljplanen. Kontakta gärna oss bygglovshandläggare i ett tidigt skede för hjälp med att tolka detaljplanen.

För utbyggnader på mer än 15 kvm krävs det en certifierad kontrollansvarig. Vilka som är det, hittar du på Boverkets hemsida. 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window