Ekonomibyggnader

En ekonomibyggnad är inte en byggnad för boende, utan som tillhör jordbruk, skogsbruk eller liknande.

Vad anses som ekonomibyggnad?

En förutsättning för att bygga en ekonomibyggnad utan krav på bygglov är att:

Exempel på ekonomibyggnader är magasin, ladugård och garage för jordbruksmaskiner.

Det är bara anläggningar som direkt behövs för lantbruket som är bygglovsbefriade. Däremot är självständiga förädlingsindustrier, till exempel mejerier, slakterier, konserveringsfabriker, sågverk eller bryggerier, bygglovspliktiga.

Ridhus och häststall

Vi får ofta frågan om ridhus och häststall är bygglovsbefriade, men det är de oftast inte. I de allra flesta fall behövs bygglov. För att pröva ditt fall, rekommenderar vi att du ansöker om ett förhandsbesked om du går i tankar att bygga ridhus eller häststall på din fastighet.

Förprövning hos länsstyrelsen

Om du ska bygga ett stall för djur, oavsett om det kräver bygglov eller inte, så kan du behöva ansöka om förprövning hos länsstyrelsen. Länsstyrelsen granskar din planerade byggnation för att se om den uppfyller kraven på djurskydd och djurhållning. Här kan du läsa mer om förprövning.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window