Bredbands­utbyggnad

Tillgång till säkert bredband med hög kapacitet håller på att bli förutsättning för att driva företag, arbeta hemifrån, ta del av välfärdstjänster samt grundläggande samhällsinformation och samhällsservice.

Det finns ett nationellt mål, att minst 95 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020, ska nås. Eslövs kommun har ett bredbandsprogram som följer det nationella målet.

Marknadsaktörerna huvudansvariga för fiberutbyggnad

Många olika kategorier av aktörer är inblandade för att skapa goda marknadsförutsättningar för bredbandsutbyggnaden, däribland nätägare, operatörer, tjänsteleverantörer, kommuner, myndigheter, fastighetsägare, byggherrar, byalag, villaföreningar och slutkunder. Men det är marknadsaktörerna som är huvudansvariga för fiberutbyggnaden i Sverige och slutkunden som står för kostnaden.

Kommunen underlättar och stödjer

Utgångspunkten är att offentliga aktörer såsom stat, region och kommun, inte ska stå för investeringar i den fysiska infrastrukturen. Dock har vi en viktig roll och uppgift i att underlätta för marknadens aktörer att uppfylla sitt ansvar, samordna, informera, vara byalag behjälpliga med mera.

Telias planerade stängningar av telestationer

Tillgång till snabb och stabil uppkoppling blir allt viktigare både där vi bor, arbetar och vistas. Det gamla kopparnätet med sämre kapacitet håller därför på att stängas ned. Här finns information om de telestationer som Telia planerar att stänga ner inom de närmsta 18 månaderna.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window