Bredbandskarta

Årligen kartlägger Post- och telestyrelsen, PTS, tillgången till bredband där folk bor och arbetar. Mätningen görs 1 oktober och i slutet av mars året efter publicerar PTS ny statistik, nya rapporter och en karta med uppdaterad data.

PTS tillhandahåller tjänsten Bredbandskartan där du kan se tillgången till bredband där folk bor och arbetar. Du kan se tillgången till olika tekniker och olika hastigheter. Dessutom kan du hitta information om nätägare, det vill säga aktörer som äger mobilsändare eller fibernät i närheten av en viss plats. Kartan innehåller endast information om tillgång till bredband där folk bor och arbetar. Du kan alltså inte hitta information om mobilnätens yttäckning där.

Bredbandskartan innehåller några olika kartor som visar:

  • tillgången till bredband med viss teknik i hela landet, i ett län eller i en kommun
  • tillgången till bredband med viss hastighet i hela landet, i ett län eller i en kommun
  • vilka nätägare som finns i närheten av en viss plats
  • vilka internetleverantörer som finns i närheten av en viss plats

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window