Vilseledande information om bredbandsanslutning för hushåll

Det förekommer att vissa leverantörer ger felaktig information till privatpersoner om kommunens roll vid leverans och anslutning till bredband.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

– Vi har kontaktats av privatpersoner som blivit vilseledda och trott att de ska få bredband in i sin fastighet. Sedan har det visat sig att själva anslutningen inte ingår. Leverantören har hänvisat till kommunen, men det är inte alls vår roll, säger kommunens bredbandssamordnare Eva-Lena Nilsson.

– En grundregel är att aldrig betala förrän bredbandet verkligen är igång, säger Eva-Lena Nilsson.

Du som har frågor eller har fått felaktig information är välkommen att kontakta bredbandssamordnare Eva-Lena Nilsson via 0413–620 00 eller e-post eva-lena.nilsson@eslov.se.

Kommunen varken äger eller levererar fiber

Det är privata aktörer som ansvarar för utbyggnaden av bredband i såväl Eslöv som landets övriga kommuner.

Kommunens roll är att underlätta, främja och skapa förutsättningar för de olika bredbandsaktörernas arbete.

– Eslövs kommun varken levererar eller äger någon fiber. Vi kan alltså inte koppla in kunder på något fibernät och vi kan inte heller ansluta fiber som någon annan grävt ner på en hustomt, säger Eva-Lena Nilsson.

Telekområdgivarnas webbplats kan du läsa mer om avtal med fiberleverantör, hur du klagar om något blivit fel samt när du ska betala för en fiberanslutning.

Även Hallå konsument har information om att teckna fiberavtal.

I Eslövs kommuns Bredbandsstrategi slås fast att kommunen ska underlätta för marknaden med målet att:

  • hela Eslövs kommun ska ha tillgång till snabbt bredband år 2025
  • 98 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 1Gbit/s
  • 1,9 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 100 Mbit/s
  • 0,1 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 30Mbit/s

Samma strategi i hela landet

Enligt regeringens nationella bredbandsstrategi, som gäller hela Sverige, är det marknadsaktörerna som är huvudansvariga för bredbandsutbyggnaden och slutkunden som står för kostnaden.

Utgångspunkten är att offentliga aktörer som stat, region och kommun, inte ska stå för investeringar i den fysiska infrastrukturen. Dock har vi en viktig roll och uppgift i att på olika sätt underlätta, främja och skapa förutsättningar för marknadens aktörer att nå de nationella bredbandsmålen.

Sju aktiva bredbandsleverantörer i Eslövs kommun

I dagsläge finns sju aktiva fiberleverantörer i Eslövs kommun: Harlösa Fiber Samfällighetsförening, IP Only, Kraftringen, Skåne Öppna Stadsnät, Stehags fiber, Teleservice och Telia.

Här finns mer information om leverantörerna

Bredbandsutbyggnaden i Eslövs kommun

Bredbandsaktör polisanmäls för olovlig grävning

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window