Information från kommunen 2021

Under hösten 2020 fick Post- och Telestyrelsen (PTS) i uppgift att före utgången av 2021 fördela närmare 1,6 miljarder kronor i bredbandsstöd till Sveriges landsbygd. Eslövs kommun deltog aktivt i hela processen inför utlysningen av bredbandsstödet och tilldelades frygt 5,5 miljoner kronor.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Till PTS inkom 16 ansökningar till PTS bredbandsstöd 2021 för fastigheter i Eslövs kommun. Två av dessa ansökningar har blivit beviljade stödmedel till en sammanlagd summa om Samtliga beslut om PTS bredbandsstöd 2021 är nu fattade och 5 671 488 kronor tillföll områden i Eslövs  kommun. Företaget Open Infra står bakom båda de beviljade ansökningarna. Stödbeloppet är uppdelat på två områden nämligen Eslöv-Kastberg och Klippan-Snälleröd. Här kan du läsa mer om Beslut och utbetalning av PTS bredbandsstöd 2021

Område Eslöv-Kastberga omfattar i grova drag området mellan Kungshult – väg 17 – Eslöv – väg 113 – Stehag – Kungshult.

Område Klippan-Snälleröd finns i nordöstra delen av Eslövs kommun och omfattar fastigheter i de tre kommunerna Eslöv, Höör och Klippan.

PTS bredbandsstöd 2022

Arbetet med bredbandsstöd 2022 är igång.

Här kan du läsa mer om processen för PTS bredbandsstöd 2022

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window