Flera miljoner kronor ska snabba på utbyggnaden av fibernätet

För att snabba på fiberutbyggnaden i Eslövs kommun har kommunstyrelsen beslutat att sätta av fem miljoner kronor årligen fram till 2025 för att alla fastigheter i kommunen ska få möjlighet till fiber. Eslövs kommun har dessutom fått ett extra bidrag på samma summa av Region Skåne inför 2023. Till detta kommer drygt två miljoner kronor i stöd från Post- och telestyrelsen, PTS. Det är framför allt på landsbygden som stödet behövs.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

– Satsningen på bredbandsuppkoppling till alla med fem miljoner kronor per år till 2025 gör vi för att det krävs för att våra medborgare och företagare ska kunna använda all samhällsservice i sitt dagliga liv. Här har pandemin bidragit till att påskynda samhällets digitalisering. Det kan till exempel handla om att elever ska kunna göra sina läxor hemifrån med full tillgång till skolans digitala tjänster och att äldre ska kunna nyttja digitala tjänster inom hemvården och vården, säger Johan Andersson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Ytterligare två miljoner från PTS

För 2021 delade Post- och telestyrelsen, PTS, ut drygt 5,5 miljoner kronor i bidrag till Open Infra för utbyggnad i östra och nordöstra delen av Eslövs kommun.

För 2022 tilldelades GlobalConnect AB drygt 2 miljoner kronor för att koppla in ett 30-tal fastigheter söder om Billinge–Stockmöllan. Sammanlagt delar PTS ut cirka 1,3 miljarder i år kronor i bredbandsstöd  till Sveriges kommuner. Allt bredbandsstöd för år 2022 är fördelat | PTS

Grävstart i vår

Under hösten har kommunen upphandlat etablering och tillhandahållande av bredbandsnät för de avsatta fem miljoner kronorna. Två anbud kom in. Teleservice Fiberproduktion Skåne AB vann upphandlingen som alltså är värd 10 miljoner kronor, tack vare bidraget från Region Skåne.

Troligtvis blir det grävstart första kvartalet 2023 om väder och omständigheter tillåter. Detta är extra angeläget, eftersom Telia kommer att stänga ner kopparnätet i Eslövs kommun 2024-03-31. Då kommer ADSL-uppkopplingar inte längre att fungera.

– Våra satsning på sammanlagt 20 miljoner kronor kommer att innebära att alla, även fastigheter som privata aktörer har valt bort på grund av långa avstånd till grannar eller svårigheter i terrängen, kommer att erbjudas fiber till ungefär samma pris som man betalar i tätorterna. Framöver ska du kunna driva ditt företag med full fibertäckning varifrån som helst i kommunen, säger Catharina Malmborg (M), kommunstyrelsens första vice ordförande.

Nuläge i Eslövs kommun

  • 98 % i tätorter med minst 200 invånare har fått ett erbjudande om fiber. En del har tackat nej. Sammanlagt finns det cirka 100 fastigheter i tätorterna som inte har fått något erbjudande.
  • Tillgång till 100 Mb/sek har i Eslövs kommuns tätorter 89 % (Skånesnittet
    91 %) och i glesbygd 71 %, (Skånesnittet 63 %). Bland dem som tackat nej till fiber avviker Eslöv marginellt neråt från Skånesnittet.
  • Senaste mätningen från Post- och telestyrelsen, PTS: Utanför tätort har cirka 120 byggnader ingen tillgång till fiber och har heller inte fått erbjudande.

Bakgrund

Staten bestämde för länge sedan att marknaden och inte kommunerna, regionerna eller staten, skulle ha ansvar för fiberutbyggnaden i Sverige. Statens mål om fibertäckning har dock inte nåtts, trots att Post- och telestyrelsen delat ut flera miljarder kronor i bredbandsstöd sedan 2020.

Läs mer

Här finns samlad information om bredbandsutbyggnad i Eslövs kommun

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window