Bredablickskolan, anpassad grundskola

I Eslövs kommun heter vår anpassad grundskola Bredablickskolan. Alla elever som går på Bredablickskolan läser enligt läroplanen för anpassad grundskola.

Vem är Bredablickskolan till för?

I anpassad grundskolan går elever som har intellektuell funktionsnedsättning och som bedöms inte kunna nå grundskolans kunskapskrav. Även elever som har fått en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av en hjärnskada och som bedöms inte kunna nå grundskolans kunskapskrav, kan gå i anpassad grundskola. Bredablickskolan har årskurserna 1–9.

Vårdnadshavare ansöker, för sitt barn, om prövning för mottagande i anpassad grundskola. En utredning innehållande pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning ligger till grund för mottagandet.

Som elev mottagen i anpassad grundskola läser du antingen enligt läroplanen för ämne och om du inte har förutsättningar att nå målen för ämne läser du inriktning ämnesområde.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window