Samverkansavtal med polisen

Eslöv undertecknar tillsammans med närpolisen i Eslöv ett samarbetsavtal vars syfte är att minska brottsligheten och öka tryggheten i hela Eslövs kommun.

Samverkan med polisen har utmynnat i en samverkansöverenskommelse och ett medborgarlöfte.

Överenskommelsen är framtagen utifrån en gemensam problembild och omfattar prioriterade åtgärder som harmonierar med parternas ordinarie handlings- och verksamhetsplaner.

För att nå framgång i arbetet med att minska brottsligheten och öka tryggheten i Eslöv krävs att samhällets alla aktörer samarbetar. Syftet med överenskommelsen är att utöka, fördjupa och utveckla samarbetet.

Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten i hela Eslövs kommun. För att överenskommelsen ska få avsedd effekt krävs ett långsiktigt och systematiskt samarbete.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window