Brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete

Eslövs kommun arbetar brett och långsiktigt för att skapa trygghet för alla som bor och verkar i hela kommunen.

Kommunen samverkar med både interna och externa aktörer så som polis, räddningstjänsten, bostadsbolag, bevakningsbolag, näringslivet och många fler.

I det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet strävar vi efter att tillsammans skapa och upprätthålla en trygg kommun. Arbetet är långsiktigt och utgår utifrån Strategi för brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i Eslövs kommun som antogs av kommunfullmäktige 2021.

Trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder

Följande punkter är exempel på pågående insatser och åtgärder på det trygghetsskapande- och brottsförebyggande området:

 • Samverkansgruppen Örat mot marken bildades redan 2010 och träffas varje vecka för att utbyta erfarenheter och diskutera fram gemensamma åtgärder. Gruppen består av representanter från en rad av kommunens verksamheter, Polisen, Räddningstjänsten Syd, bevakningsbolag, fastighetsägare och Stadskärneföreningen.
 • Samverkansavtal med Polisen – sedan 2008 undertecknar varje år Eslövs kommun och närpolisen i Eslöv ett samarbetsavtal vars syfte är att minska brottsligheten och öka tryggheten i hela Eslövs kommun. I ett medborgarlöfte som förnyades i början av sommaren 2022 står bland annat att Polisen och Eslövs kommun lovar medborgarna att:
  • Arbeta uppsökande, kontaktskapande och bygga relationer med barn och ungdomar genom bland annat riskzonssamtal och samverkan med Gasverket.
  • Utveckla samverkansformerna mellan polis och kommun för att stärka det drogförebyggande arbetet med ett särskilt fokus på nya brukare av narkotika under 18 år.
  • Synlig uniformerad polis finns inom stadskärnan i syfte att arbeta kontaktskapande.
 • Socialtjänsten i Eslöv arbetar förebyggande. Bland annat erbjuds särskilda stödsamtal åt föräldrar till ungdomar som rör sig på stan, Hästvedalägret för årskurs 7, familjebehandlare, sociala insatsgruppen i samarbete med Polisen och samarbetet med Maria Skåne mellersta har utvecklats vidare för att kunna möta kommuninvånare på ett mer lättillgängligt sätt. Personal från Maria Skåne mellersta finns på plats i Eslöv en dag i veckan, på Östergatan.
 • Kommunens fältverksamhet jobbar kontinuerligt med att söka upp och skapa relationer med unga som rör sig ute i kommunen. Vid särskilda händelser riktas verksamheten mot de aktuella områdena
 • Rådet för Hälsa och Trygghet genomför bland annat trygghetsvandringar i kommunens bostadsområden och arbetar för en god folkhälsa och minskad skadegörelse.
 • Gasverkets fritidsgård har verksamhet både i sina lokaler men även på olika platser runt om i kommunen, för att fånga upp ungdomar med syftet att de unga ska utvecklas personligen och socialt.
 • Bevakning och väktare: Eslövs kommun använder sig av väktare via bevakningsbolag för att hjälpa oss att förhindra skador samt att förebygga att skador eller brott sker.
 • Kamerabevakning: Eslövs kommun använder kameror för att bevaka och skydda flera av kommunens fastigheter. Polisen har även kamerabevakning på Stora torg.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window