Brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete

Eslövs kommun strävar efter att förebygga brott och stärka tryggheten i kommunen. Arbetet ska genomsyra hela den kommunala organisationen. Samtliga kommunala nämnder och bolag spelar därför en viktig roll, även om förutsättningar, arbetssätt samt ansvarsfördelning varierar mellan verksamheterna.

Kommunen samverkar med både interna och externa aktörer så som polis, räddningstjänsten, bostadsbolag, bevakningsbolag, näringslivet och många fler. I det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet strävar vi efter att tillsammans skapa och upprätthålla en trygg kommun. Arbetet är långsiktigt och utgår utifrån Strategi för brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i Eslövs kommun som antogs av kommunfullmäktige 2021.

Implementeringen av strategin är pågående och avser vara nulägesbeskrivningar samt rekommendationer över hur brottsförebyggande och trygghetsskapande frågor integreras i det nuvarande verksamheterna.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window