Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

För barn med rätt till insatser enligt LSS, finns det möjlighet att ansöka om korttidstillsyn från och med höstterminen det år då barnet fyller 13 år.

Kommunen är enligt skollagen skyldig att erbjuda fritidsverksamhet för skolpliktiga barn upp till och med vårterminen det är då eleven fyller 13 år.

För barn som tillhör LSS finns det möjlighet att ansöka om korttidstillsyn från och med höstterminen det år då barnet fyller 13 år. Korttidstillsynen är främst avsedd för att barn med funktionsnedsättning som inte kan klara sig själv när föräldrarna studerar eller arbetar. Insatsen kan beviljas före och efter skolans slut samt lovdagar, studiedagar och längre lov.

Hur länge kan man ha insatsen?

Insatsen kan pågå tills dess att den enskilde har avslutat gymnasiet.

Korttidstillsynen i Eslöv

I Eslöv finns för närvarande två grupper med olika bas, Göingevägen 22 och Lapplandsvägen 11 B.

Varje dag under terminerna finns det olika aktiviteter att välja på för deltagarna. Det kan vara bollspel, bowling, musik, snoezel, spel eller annat med inslag av social samvaro. Varje deltagare betalar sina egna aktiviteter.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window