Bostad med särskilt stöd och service

Både barn, ungdomar och vuxna kan få en bostad med särskilt stöd och service.

Du själv, du som är vårdnadshavare, god man eller förvaltare har rätt att ansöka om insatser.

För barn och ungdomar

För barn och ungdomar med funktionsnedsättning finns boende där särskilt stöd kan ges. Boendet är ett privat och permanent hem. Boendet för barn och ungdomar i Eslöv är en enplansvilla där var och en har ett eget rum. Kök och TV-hörna är gemensamma utrymmen som ger möjlighet till samvaro; det är med andra ord en hemlik miljö. Villan är tillgänglighetsanpassad och det finns takliftar i de flesta rum och toaletter. Även utemiljön är anpassad för de boende.

För vuxna

För vuxna med funktionsnedsättning finns boenden med särskilt stöd. Boendet är ett privat och permanent hem. Några lägenheter tillhör samma boendeenhet med gemensamma utrymmen som ger möjlighet till samvaro. Boendet anpassas till personens individuella behov och förmåga. Genom boendet kan du få stöd och hjälp med t.ex. personlig hygien och vardagssysslor i hemmet liksom kontakter med myndigheter och förmedling av kontakter.

Gruppboende

Ett gruppboende är ett bostadsalternativ för personer med ett omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov. Våra gruppbostäder består av ett litet antal lägenheter som är grupperade kring gemensamma utrymmen, där service och omvårdnad kan ges alla tider på dygnet.

Serviceboende

Ett serviceboende består av ett antal lägenheter som har tillgång till gemensam service och fast anställd personal. Lägenheterna är ofta anpassade efter den enskildes behov och ligger i regel samlade i samma eller kringliggande hus.

Ansökan

Sökanden som har fyllt 15 år har rätt att själv ansöka om LSS-insatser. Om du är under 15 år eller på egen hand inte kan ta ställning i frågan har vårdnadshavare, god man eller förvaltare rätt att ansöka om insatser.

Efter det att en ansökan inkommit till förvaltningen kontaktas den sökande av en LSS-handläggare och tid för hembesök avtalas. LSS-handläggaren inhämtar behövlig information från sökanden och i de fall det finns behov av medicinskt utlåtande måste sökande först lämna medgivande till att handläggaren får inhämta sådana uppgifter. Informationen ska ligga till saklig grund för utredning, bedömning och slutligen beslut eller avslag på sökt insats.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window