Avlösning i hemmet

Avlösning i hemmet innebär att du som är anhörig till en person med funktionsnedsättning får avlastning ett antal timmar per månad, regelbundet eller vid enstaka tillfällen.

Personen som avlöser dig kallas avlösare och ger dig möjlighet att få tid till egna aktiviteter.

Avlösarens uppdrag

I avlösarens uppdrag ingår inte att sköta andra barn i familjen, hushållsuppgifter eller att hämta och lämna barn på förskola eller skola. Avlösningen ges med hemmet som utgångspunkt, men avlösaren får lämna hemmet tillsammans med den funktionsnedsatta personen för att gå på promenad, till lekplatsen och liknande. Avlösning kan erbjudas som regelbunden insats men också vid akuta behov.

Vem kan få avlösning?

Avlösning i hemmet är en behovsprövad insats där kommunens handläggare gör en bedömning av ditt behov och fattar beslut om insats. Insatsen är kostnadsfri.

Vill du bli avlösare?

En avlösare är hemma hos en person med funktionsnedsättning ett antal timmar per månad, regelbundet eller vid enstaka tillfällen. Vanligtvis gäller uppdraget barn och ungdomar men du kan också vara avlösare till vuxna personer. Anmäl ditt intresse för att vara avlösare via Kontaktcenter 0413-620 00.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window