Olika former av våld

Våld kan ta olika form. Våld kan bland annat vara psykiskt, fysiskt och sexuellt. Allt våld är inte slag och ofta utsätts du för mer än en form av våld.

Viktigt att tänka på att bara du vet om du blivit utsatt.

Fysiskt våld

Omfattar varje form av oönskad fysisk beröring/handling som skadar och/eller orsakar fysisk smärta.

Fysiskt våld kan vara att; slå, sparka, knuffa, lugga, riva, spotta på, trycka ner, släpa, strypa, bränna, skada med tillhygge/ vapen, hindra kroppen, tvinga kroppen mm.

Psykiskt våld

Omfattar hot om fysiskt våld, våldsamma konsekvenser och indirekt hot om t.ex. självmord eller hot mot person, djur eller egendom. Begränsning av rörelsefrihet och barn som upplever våld.

Det kan vidare handla om att; kränka, hota, kontrollera, isolera, skuldbelägga, ignorera, utöva makt, ljuga, förtala, hota med suicid, manipulera, hotfullt kroppsspråk, svartsjuka, nedvärdera, inte ta ansvar, kontrollera ekonomin och/eller kränka med ord/handlingar.

Sexuellt våld

Omfattar bland annat, våldtäkt, sexuellt tvång som påtvingade sexuella handlingar som blickar, ord, smekningar, att tvingas tillfredsställa någon sexuellt t.ex. med munnen eller handen, vaginal eller anal penetration.

Andra exempel på sexualiserat våld är att mot sin vilja bevittna olika former av sexuella handlingar, tvingas posera eller att fotograferas/filmas i ett sexuellt syfte samt kränkningar av den sexuella integriteten. I begreppet sexuell integritet ingår också rätten att använda preventivmedel.

Materiellt våld

Omfattar att göra sönder saker/egendom, slå i väggar, skära sönder bildäck, göra sönder barnens leksaker, förstöra dator/mobiltelefon, bränna ner huset, kränkningar med ord/handlingar.

Latent våld

Latent våld är en stark ilska som är inbunden, men som visar sig i kroppshållning och kroppsuttryck.

Våldet skapar rädsla och upplevs som ett hot om våldsamma konsekvenser. Kroppshållningen eller blicken sprider en känsla av rädsla för att nytt våld är på gång. Latent våld kan få dig att ”tassa på tå”, du vet vad som är kommer att hända.

Ekonomiskt våld

Stark obalans i ekonomisk insyn och inflytande. Utöva makt och kontroll genom att undanhålla och/eller kontrollera gemensamma tillgångar eller skuldsättning utan medgivande från partnern.

Digitalt våld

Våld som utförs med hjälp av digital teknik. Detta begrepp inkluderar bland annat övervakning, spårning, kontroll, trakasserier och förföljelse.

Det kan också innebära kränkningar via samtal, sms och sociala medier, upprepade sms och samtal, intrång i privata konton, hot om eller spridande av känslig information/bilder samt identitetsstöld.

Våld mot funktionsnedsatta

Försummelse och vanvård kan riktas mot personer som är beroende av andra för vård och omsorg i vardagen. Exempelvis, undanhållande av medicin, att inte få tillräckligt näringsriktig kost, att placera saker framför personen så att denna inte kan nå dem eller kanske ramlar över dem osv.

Försummelse

Försummelse är ett sätt för barn att fara illa på. Fysisk försummelse innebär bland annat att barnet inte få tillräckligt näringsrik mat, rätt kläder för rätt väder eller att barn lider av bristande tillsyn och inte heller skyddas från faror.

Medicinsk försummelse inbegriper att inte få vård eller medicin. Emotionell försummelse handlar det om att bli kränkt för den man är, att bli hånad eller förminskad. Barn som inte blir älskade, eller inte är önskade finner vi inom denna grupp.

Utbildningsmässiga försummelsen innehåller allt som rör lärande och utbildning. Att få gå eller kunna gå till skolan. Att inte få stimulans till lärande eller hjälp med läxor är andra exempel på utbildningsmässig försummelse.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window