Rättigheter och stöd

Normerna som finns i en hederskontext kan vara mer eller mindre uttalade och kontrollen kan variera från vardagliga begräsningar där flickor inte får delta i olika sociala sammanhang, begränsning av umgänge, till att inte få välja kläder själv eller större val som giftermål, skilsmässa och/eller utbildning.

Förtryck och våld sker alltid i ett sammanhang och har ett syfte. Sen kan förtrycket och våldet se olika ut och variera i grad. Men i förtrycket ligger alltid risken för bestraffning (våld) om inte värderingar och normer efterlevs. Som i hot om våld och våld, om inte familjens förväntningar efterlevs. I sin mest extrema form kan hederstänkandet resultera i dödligt våld och könsstympning.

Dina rättigheter

Du har rätt att leva ett liv fritt från våld och du har rätt att själv tillexempel välja vem du älskar. Det finns lagar som säger att du har en rätt att leva ditt liv i trygghet. På Rädda Barnens webbplats kan du läsa mer om dina rättigheter och var du kan få hjälp att ta vara på dem.

Att be om hjälp kan vara svårt

Att vara utsatt för hedersrelaterad problematik innebär att den som gör dig illa är en av dina allra närmaste, det vill säga släkten och familjen. Det kan vara jobbigt att anmäla sin egen familj och kan kännas extra svårt att prata med någon eller söka hjälp. Det kan kännas skrämmande att inte veta vad som kommer att hända om du agerar. Kanske kan det hjälpa dig att kontakta en frivilligorganisation och rådfråga som första steg. De har ofta både telefon, mejl och kanske också en chatt, samt erfarenhet av hur det brukar kunna gå till i liknande situationer.

Om du är rädd att något ska hända dig nu, ring polisen på, 112!

Varje kommun har ett ansvar och en skyldighet att stödja och hjälpa dig som är ung. Du kan därför kontakta polisen i din kommun, socialtjänsten eller en skolsköterska/kurator om du behöver stöd eller hjälp.

Kontaktuppgifter för mer stöd

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window