Marieholm och Örtofta 2022

En utegym i Marieholm, ett nytt promenadstråk i Örtofta och en bättre cykelväg ifrån Östra Karabys kyrka till Sibbarp. Det är de vinnande förslagen som boende i området röstat fram och som nu ska påbörjas.

Projekten finansieras med den medborgarbudget som ger invånarna på landsbygden direkt inflytande över 1,5 miljoner kronor årligen.

Sedan 2020 har Eslövs kommun använt sig av en medborgarbudget, kallad landsbygdsmiljonen, för att låta medborgarna få ett större inflytande över hur byarna i kommunen utvecklas.

Byarna i kommunen är uppdelade i fyra ansökningsområden där endast ett område per år kan ansöka om utvecklingsmedel från landsbygdsmiljonen.

I höstas fick de boende i Marieholm och Örtofta lämna in förslag på åtgärder som kan förbättra den fysiska miljön i deras områden.

75 förslag och över 500 som röstade

Hela 75 förslag kom in och 42 förslag gick vidare till omröstning. Att förslag inte går vidare till omröstning kan bero på att de inte går att genomföra eller att det finns flera väldigt lika förslag som i så fall slås ihop.

Över fem hundra personer har sedan röstat och tre förslag har utsetts till vinnande bidrag

De förslag som fick flest röster och som föreslås utredas vidare inför genomförande är:

  • Örtofta – Nytt promenadstråk (31 röster)
  • Marieholm – Utegym Marieholm (56 röster)
  • Östra Karaby – Bättre cykelväg ifrån Östra Karabys kyrka till Sibbarp (51 röster)

Dialogportal

Under 2022 har Eslövs kommun har förnyat det digitala verktyg som används för att administrera landsbygdsmiljonen.

Det nya systemet medger bara en röst per förslag – tidigare kunde man lägga alla sina tre röster på samma förslag.

– Detta kan vara en bidragande orsak till att antalet röster gått ner från tidigare år – man lägger bara en röst på sitt favoritförslag medan man tidigare år lagt tre. Samtidigt har andelen godkända förslag som lämnats in ökat från runt 30 procent tidigare år till drygt 50 procent, vilket är ett tecken på att det nya systemet ger en bättre överblick över lagda förslag, berättar Måns Berger, utvecklingsstrateg på Eslövs kommun.

Nu ska förslagen utredas

Förslagen kommer nu att utredas vidare för att se ifall de är genomförbara.

– I vissa fall finns det markfrågor som måste utredas vidare innan förslagen slutligen kan antas av kommunstyrelsens arbetsutskott och därefter genomföras, berättar Måns vidare.

Ambitionen är att förslagen kan beslutas innan sommaren och att de genomförs under hösten 2023. Processen är tyvärr försenad och genomförandet kan därför behöva förskjutas till 2024.

Stehag, Billinge och Stockamöllan står näst på tur

Under hösten kommer även 2023 års landsbygdsmiljon att gå av stapeln och då är det Stehag, Billinge och Stockamöllan som ska besluta om hur 1,5 miljoner kronor ska användas för byarnas bästa.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window