Harlösa, Flyinge och Gårdstånga 2021

En multisportarena i Harlösa, en aktivitetsplats i Flyinge och ett motionsspår i Gårdstånga. Det är de vinnande förslagen som boende i området röstat fram och som nu ska påbörjas.

Projekten finansieras med den medborgarbudget som ger invånarna på landsbygden direkt inflytande över 1,5 miljoner kronor årligen.Förra året genomfördes samma projekt i Hurva, Kungshult och Löberöd.

102 förslag på hur pengarna ska användas kom denna gång in från de boende i och omkring Harlösa, Flyinge och Gårdstånga.

Efter bearbetning var det till slut 36 förslag som de kunde rösta på. Totalt lämnades 1 080 röster.

Multisportarena i Harlösa

Multisportarenan i Harlösa fick 109 röster. Det innebär en plats för flera olika idrotter som fotboll, handboll, basket och bandy som spontant kan användas under hela året.

Läs mer om projektet på utveckla.eslov.se.

Aktivitetsplats i Flyinge

Aktivitetsplatsen i Flyinge fick 156 röster. Det blir en kombination av utegym, lekplats och grillplatser där flera generationer kan umgås utifrån sina egna förutsättningar.

Läs mer om projektet på utveckla.eslov.se.

Motionsspår i Gårdstånga

Motionsspåret i Gårdstånga fick 90 röster. Flest röster i Gårdstånga fick egentligen förslaget Från Gårdstånga till Harlösa med 101 röster. Detta var dock ett allmänt förslag och inte direkt kopplat till Gårdstånga; spåret skulle bara starta där. Om detta förslag hade valts, hade inte själva byn Gårdstånga fått något projekt, vilket utlovades i riktlinjerna. Kommunstyrelsens arbetsutskott valde därför att istället genomföra förslaget om ett motionsspår.

Rekreationsstråk

Genom att anlägga ett minst fem kilometer långt grusat motionsspår i Gårdstånga får kommunen senare också möjligheten att skapa ett större rekreationsstråk längs hela Kävlingeån mellan Gårdstånga och Harlösa, vilket också efterfrågas i förslaget Från Gårdstånga till Harlösa, och då med ett tydligt fokus på Gårdstånga.

Läs mer om projektet på utveckla.eslov.se.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window