Harlösa, Flyinge och Gårdstånga 2021

En multisportarena i Harlösa, en aktivitetsplats i Flyinge och ett motionsspår i Gårdstånga. Det är de vinnande förslagen som boende i området röstat fram och som nu ska påbörjas.

Projekten finansieras med den medborgarbudget som ger invånarna på landsbygden direkt inflytande över 1,5 miljoner kronor årligen.Förra året genomfördes samma projekt i Hurva, Kungshult och Löberöd.

102 förslag på hur pengarna ska användas kom denna gång in från de boende i och omkring Harlösa, Flyinge och Gårdstånga.

Efter bearbetning var det till slut 36 förslag som de kunde rösta på. Totalt lämnades 1 080 röster.

Idrott året runt

Multisportarenan i Harlösa fick 109 röster. Det innebär en plats för flera olika idrotter som fotboll, handboll, basket och bandy som spontant kan användas under hela året. Multisportarenan kan alltså inte bokas.

Exempel på en multisportplan. Foto: iStockphoto.

Exempel på en multisportplan. Foto: iStockphoto.

Plats för umgänge

Aktivitetsplatsen i Flyinge fick 156 röster. Det blir en kombination av utegym, lekplats och grillplatser där flera generationer kan umgås utifrån sina egna förutsättningar.

Aktivitetsplatsen i Flyinge föreslås blir en kombination av utegym, lekplats och grillplatser där flera generationer kan umgås utifrån sina egna förutsättningar.

Aktivitetsplatsen i Flyinge föreslås blir en kombination av utegym, lekplats och grillplatser där flera generationer kan umgås utifrån sina egna förutsättningar.

Grusat motionsspår

Motionsspåret i Gårdstånga fick 90 röster. Flest röster i Gårdstånga fick egentligen förslaget Från Gårdstånga till Harlösa med 101 röster. Detta var dock ett allmänt förslag och inte direkt kopplat till Gårdstånga; spåret skulle bara starta där. Om detta förslag hade valts, hade inte själva byn Gårdstånga fått något projekt, vilket utlovades i riktlinjerna. Kommunstyrelsens arbetsutskott valde därför att istället genomföra förslaget om ett motionsspår.

Rekreationsstråk

Genom att anlägga ett minst fem kilometer långt grusat motionsspår i Gårdstånga får kommunen senare också möjligheten att skapa ett större rekreationsstråk längs hela Kävlingeån mellan Gårdstånga och Harlösa, vilket också efterfrågas i förslaget Från Gårdstånga till Harlösa, och då med ett tydligt fokus på Gårdstånga.

Exempel på grusat motionsspår. Foto: iStockPhoto

Exempel på grusat motionsspår. Foto: iStockPhoto

Genomförande av projekten

Nu ska de vinnande projekten granskas och utredas i dialog med byaföreningarna och dem som står bakom förslagen.

Intentionen när projektet Landsbygsutveckling startades var att samtliga vinnande projekt skulle genomföras och slutredovisas samma år som själva förslagsinlämningen och röstningen.

Detta kommer tyvärr inte varit möjligt på grund av flera olika orsaker.

Andra markägare

Samtliga vinnande förslag kan bli mer komplicerade att genomföra jämfört med förra årets projekt. Ett av de främsta skälen är att kommunen i de flesta fall inte äger marken som behöver användas. Därför krävs dialoger med markägarna.

Överskrider budget

Projekten i Harlösa och Flyinge är båda omfattande och kommer inte att kunna genomföras fullt ut med den tillgängliga budgeten.

Därför måste en prioritering göras i samarbete med byföreningarna och dem som står bakom förslagen. Lämpliga platser ska utredas, så att det finns möjlighet att i framtiden fortsätta utveckla projekten enligt de ursprungliga önskemålen.

Dialog och utredning behövs

I förslaget till motionsspår i Gårdstånga finns en ny bro över Kävlingeån. Den delen kommer inte att kunna genomföras då det skulle bli för dyrt och för att åns flöde inte får påverkas. Även här blir det en dialog med förslagsställaren och byaföreningen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window