Hurva, Kungshult och Löberöd 2020

Hundrastplats, utegym och andrum fick flest röster och blir nu verklighet.

År 2020 provade Eslövs kommun för första gången så kallad medborgarbudget och ger medborgare inflytande över vilka projekt som ska förverkligas på landsbygden.

Eslövs kommun avsatte i 2020-års budget 1 miljon kronor som medborgarna i Kungshult, Hurva och Löberöd fick direkt inflytande över. I en dialogportal kunde boende i Hurva, Kungshult och Löberöd lämna in förslag på åtgärder som kan förbättra den fysiska miljön i deras områden.

Hela 110 förslag kom in som resulterade i 33 olika alternativ att lägga sin röst på.

Över tusen röstade fram vinnarna

Över tusen personer röstade sedan fram de projekt som ska genomföras. Alla fick tre röster var att antingen fördela på olika projekt eller lägga på ett och samma.

De projekt som fick flest röster inom landsbygdsmiljonen:

  • Hundrastplats i Löberöd (733 röster, 24,1 procent)
  • Utegym i Hurva (351 röster, 11,6 procent)
  • Utegym i Kungshult (140 röster, 4,6 procent)
  • Andrum i Östra Strö (132 röster, 4,3 procent). Andrummet handlar om att utveckla en naturskönt belägen plats vid en liten damm strax öster om byn. med vindskydd, grillplats, enkel brunn, trädplantering, redskapsbod och informationsskylt.

De tre första projekten finansieras helt och genomförs av kommunen, medan det fjärde – andrummet i Östra Strö – genomförs av Östra Strös byalag som får 100 000 kronor i bidrag av kommunen.

Genomförande av projekten

Intentionen när projektet Landsbygsutveckling startades var att samtliga vinnande projekt skulle genomföras och slutredovisas samma år som själva förslagsinlämningen och röstningen.

Detta har tyvärr inte varit möjligt på grund av att upphandling av entreprenörer tar längre tid än vad vi först trodde. Genomförandet av de vinnande förslagen kommer tidigast att kunna genomföras året efter beslut. Detta gäller samtliga orter.

Löberöd – Hundrastplats

Förslaget fick 733 röster vilket motsvarad 24,1 procent av det totala antalet röster och blev därmed det vinnande förslaget i Löberöd. Hundrastgården invigdes i december 2021.

Hurva – Utegym

Förslaget fick 351 röster vilket motsvarar 11,6 procent av det totala antalet röster och blev därmed det vinnande förslaget i Hurva. Sista anbudsdag för entreprenadupphandlingen är den 7 april 2022 och därefter kan arbetet med att anlägga utegymmet påbörjas. Utegymmet beräknas vara klart 1 september 2022.

Kungshult – Utegym

Förslaget fick 140 röster vilket motsvarar 4,6 procent av det totala antalet röster och blev därmed det vinnande förslaget i Kungshult. Sista anbudsdag för entreprenadupphandlingen är den 7 april 2022 och därefter kan arbetet med att anlägga utegymmet påbörjas. Utegymmet beräknas vara klart 1 september 2022.

Östra Strö – Andrum

Andrummet i Östra Strö – genomförs av Östra Strös byalag.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window