Valet till riksdagen – nationell nivå

Valet till riksdagen avser de ledamöter som ska representera oss medborgare där. Riksdagen består av 349 ledamöter och är den högsta beslutande församlingen i landet.

Mandatfördelning Riksdagen efter valet 2022

Tre saker du behöver veta om hur riksdagen styrs

  1. Riksdagen består av 349 ledamöter som valts av folket. De stiftar landets lagar och utser statsminister.
  2. Statens utgifter bestäms via statsbudgeten inom bl a rättsväsende, försvar, pensioner, socialförsäkringar, integration, infrastruktur och forskning.
  3. Inkomsterna är t ex statlig inkomstskatt, skatt på kapital, moms, importskatt, alkoholskatt, tobakskatt och energiskatt.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window