Valsäkerhet

Sveriges valsystem är robust. Detta genom att valsystemet är decentraliserat, manuellt och transparent vilket innebär att röstningen och även rösträkningen sker lokalt över hela landet, alla valsedlar räknas manuellt minst två gånger och till sist är röstmottagningen och all rösträkning offentlig.

I Eslövs kommun planerar vid för valet genom bland annat en ökad omvärldsbevakning och en kartläggning av fakta och rapportering av incidenter. Detta för att vi vet att försök till att påverkan av valets genomförande och det slutliga valresultatet kan förekomma. Kommunen samverkar med andra, bland annat polismyndigheten, Valmyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), i arbetet med att skapa de bästa förutsättningarna för att valet ska kunna genomföras på ett säkert sätt.

Valnämnden i Eslöv en lokal valmyndighet

Valnämnden i varje kommun är en lokal valmyndighet. Kommunen utser röstmottagare, ser till att det finns vallokaler och har hela ansvaret för förtidsröstningen inom kommunen. Kommunen svarar också för den preliminära räkningen av rösterna dels på valkvällen och dels på onsdagen efter valdagen.

Valnämnden i Eslövs kommun består av sju ledamöter och lika många ersättare. Valnämnden är utsedd av kommunfullmäktige för den innevarande mandatperiod.

Valnämnden ansvarar lokalt för det praktiska arbetet vid de allmänna valen i september. Ansvaret består bland annat i att ordna och utrusta vallokaler, utse och utbilda röstmottagare, informera om valet, svara för förtidsröstningen, ordna kopior på röstkort och genomföra den preliminära röstsammanräkningen.

Valnämnden i Eslövs kommun består av:

  • Ordförande Tony Hansson (S)
  • Vice ordförande Jörgen Andersson (M)
  • Ledamöter Maria Bohr Frank (C), Cvetanka Bojcevska (SD), Tine Billing (S), Camilla Jönsson (M), Kjell-Åke Ottosson (S)
  • Ersättare Ingmar Larsson (L), Anne Hansson (S), Eva Rebbling (V), Göran Lindvall (SD), Andzrej Piotr Koziol (M), Jenny Nilbecker (S), Kent Björk (SD)

Sekreterare: Helena Heintz

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window