Överförmyndarnämnden

I varje kommun måste det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. I Eslövs kommun finns en överförmyndarnämnd som består av tre ledamöter som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämnden sammanträder en gång per månad, med undantag för juli och augusti.

Överförmyndarnämndens huvudsakliga uppdrag är att kontrollera hur ställföreträdare (förmyndare, gode män och förvaltare) sköter sina uppdrag. Syftet med verksamheten är att förhindra rättsförluster för de personer som inte själv kan tillvarata sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Överförmyndarnämnden rekryterar och utbildar ställföreträdare både för ensamkommande barn och för vuxna.

Förtroendevalda i överförmyndarnämnden

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window