Vattenskyddsområden

För att kunna skydda vårt dricksvatten mot föroreningar finns vattenskyddsområden kring många större vattentäkter. Vatten är i ständig rörelse och cirkulerar i ett kretslopp. Föroreningar som kommer ut i vattnet kan spridas långa sträckor.

I Eslövs kommun finns fyra vattenskyddsområden

  • Hurva
  • Stockamöllan
  • Marieholm
  • Vomb.

Inom dessa områden gäller skyddsföreskrifter som reglerar verksamheter och åtgärder som kan utgöra en risk för vattentäkten, till exempel schaktning, användning av bekämpningsmedel och anläggande av nya markvärmeanläggningar. Föreskrifterna innebär att vissa verksamheter är förbjudna medan andra verksamheter kan kräva tillstånd eller anmälan. Du söker tillstånd hos miljöavdelningen hos Eslövs kommun.

Olika skyddsföreskrifter

Alla vattenskyddsområden har egna skyddsföreskrifter och reglerna är därför inte samma för alla områden. Ett skyddsområde delas in i olika zoner beroende på hur lång tid det tar för vattnet att nå uttagspunkten. Strängast bestämmelser finns i zonen närmast uttagspunkten.

Vattenskyddsområden är markerade med skyltar som informerar om var du befinner dig.

Om du bor i ett vattenskyddsområde och tänker genomföra en åtgärd som kan påverka vattenskyddsområdet ska du kontakta Eslövs kommun, miljöavdelningen innan förändringen sker. Miljöavdelningen kan informera dig om vilka regler som gäller i det vattenskyddsområde där du bor.

Var samtliga vattenskyddsområden i kommunen är placerade och vilka skyddsföreskrifter som gäller för dem kan du se i kartan. Klicka på området så får du fram en länk till Naturvårdsverkets protokoll.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window