Eget dricksvatten

Boende i Eslövs kommun som har egen brunn och barn under ett år kan få provtagning av vattnet kostnadsfritt.

Fastighetsägaren har själv ansvar för vattenkvaliteten om brunnen räknas som enskild, det vill säga, inte är kopplad till det kommunala vattnet.

Kostnadsfri provtagning

Om du bor i Eslövs kommun – det gäller bara fast boende i kommunen – och har barn under ett år eller någon i hushållet väntar barn, bekostar Miljö och Samhällsbyggnad provet på vattenkvaliteten.

Vattenprovet består av ett bakteriellt och ett kemiskt prov. Flaskor kan du hämta, efter kontakt med miljöavdelningen, på Kontaktcenter i Eslövs stadshus, Gröna torg 2, .

Du lämnar sedan in flaskorna med vatten till Kontaktcenter, helgfria torsdagar mellan kl. 8-12.

Bekosta själv provtagning

Uppfyller du inte ovanstående (permanent boende och barn under ett år alternativt någon i hushållet som väntar barn) får du som fastighetsägare själv bekosta provet.

Du kan vända dig till valfritt ackrediterat laboratorium för att beställa provtagning. Eslövs kommun har avtal med SGS Analytics som du kan använda dig av. Du betalar ändå själv för provtagningen, men kan lämna in provflaskorna på Kontaktcentrum varje helgfri torsdag mellan kl. 8-12.

Vill du har hjälp med bedömning av analysresultaten, kan du vända dig till Eslövs kommuns miljöavdelning eller gå in på Livsmedelsverkets hemsida.

Om brunnen sinar

Läs mer här om hur du ska gå tillväga då.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window