Eget dricksvatten

Om du har egen brunn för dricksvatten ansvarar du själv för vattenkvaliteten. Med enskild brunn menas brunn som inte är kopplad till det kommunala vattnet.

Du som har egen brunn eller annan liten dricksvattenanläggning för privat bruk bör regelbundet ta vattenprov och analysera ditt dricksvatten. Detta eftersom vattenkvaliteten kan förändras med tiden.

Mer information hittar du här

Provtagning av ditt dricksvatten

Livsmedelsverket rekommenderar att vatten från egen brunn eller annan liten dricksvattenanläggning för privat bruk provtas minst vart tredje år. Om fler än två fastigheter är anslutna till samma vattentäkt bör du provta vattnet minst en gång per år. Detsamma gäller om det finns små barn i hushållet.

Vill du som fastighetsägare ta prov på ditt dricksvatten kan du vända dig till valfritt ackrediterat laboratorium för att beställa provtagning.

Eslövs kommun har avtal med SGS Analytics som du kan använda dig av. Du beställer själv material för provtagning från brunnsvatten.se.

Du kan lämna in provflaskorna på Kontaktcentrum varje helgfri torsdag mellan kl. 8-12.

Vill du ha hjälp med bedömning av analysresultaten, kan du vända dig till Eslövs kommuns miljöavdelning eller gå in på Livsmedelsverkets hemsida.

Om brunnen sinar

Läs mer här om hur du ska gå tillväga då.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window