Eget dricksvatten

Boende i Eslövs kommun som har egen brunn och barn under ett år kan få provtagning av vattnet kostnadsfritt.

Fastighetsägaren har själv ansvar för vattenkvaliteten om brunnen räknas som enskild, det vill säga inte är kopplad till det kommunala vattnet.

Provtagning

Om du bor i Eslövs kommun – det gäller bara fast boende i kommunen – och har barn under ett år eller någon i hushållet väntar barn bekostar Miljö och Samhällsbyggnad provet på vattenkvaliteten.

Provtagningen omfattar ett bakteriellt och ett kemiskt prov. Flaskor för ändamålet hämtas på Kontaktcenter på Eslövs stadshus, Gröna torg 2, efter kontakt med miljöavdelningen.

Uppfylls inte ovanstående (permanent boende och barn under ett år alternativt någon i hushållet som väntar barn) får du som fastighetsägare själv bekosta provet.

Vänd dig till ett ackrediterat laboratorium för att beställa provtagning. För hjälp med bedömning av analysresultaten kan du sedan vända dig till miljöavdelningen eller gå in på Livsmedelsverkets hemsida.

Om brunnen sinar

Läs mer här om hur du ska gå tillväga då.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window