Kommunalt dricksvatten

Det är VA SYD som levererar Eslövs kommuns kommunala dricksvatten.

Dricksvattnet i Eslöv kommer via Bolmentunneln från sjön Bolmen, från Vombsjön och från borrade brunnar.

Innan vattnet kommer hem till dig som bor i Eslövs kommun bereds det i ett vattenverk – Ringsjöverket eller Vombverket. Vattenverken ägs och drivs av Sydvatten.

Vid frågor om vattenkvalité, kostnader för vatten eller liknande, kontakta VA SYD.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window