Platsens historia

Under 1900-talets första hälft fanns ett mejeri på platsen. När mejeriet lades ner togs lokalerna över av ett bolag som hette Ferrosan AB. Från mitten av 1940-talet till mitten 1960-talet tillverkade här Ferrosan AB bekämpningsmedel som innehöll bland annat kvicksilver.

I anslutning till fabriken fanns en parkliknande trädgård och ner mot ån en damm och en brygga. Samtliga byggnader är rivna och en stor del av fastigheten har fyllts ut med förorenade fyllnadsmassor och rivningsmaterial.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window