Årets byggnadsvårdspris delas av två värdiga vinnare

Årets byggnadsvårdspris i Eslövs kommun delas mellan två pristagare – Anders och Anne-Marie Borgqvist i Billinge och Eslövs folkhögskola.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Anders och Anne-Marie Borgqvist tilldelas priset för flera byggnader, framförallt hus från Billinges järnvägsepok, som de köpt upp och restaurerat med omsorg.

Anders och Anne-Marie Borgqvist tilldelas priset för flera byggnader i Billinge som de restaurerat med omsorg och som genom deras förfinande därigenom bidrar till upplevelsen av en attraktiv bymiljö. Från vänster: Johan Andersson (S), kommunstyrelsens ordförande, Anne-Marie och Anders Borgqvist. Catharina Malmborg, kommunstyrelsens första vice ordförande, Eva Hallberg, kommundirektör, Torsten Helander, planarkitekt och Mikael Vallberg, planchef.
Anders och Anne-Marie Borgqvist tilldelas priset för flera byggnader i Billinge som de restaurerat med omsorg och som genom deras förfinande därigenom bidrar till upplevelsen av en attraktiv bymiljö. Från vänster: Johan Andersson (S), kommunstyrelsens ordförande, Anne-Marie och Anders Borgqvist. Catharina Malmborg, kommunstyrelsens första vice ordförande, Eva Hallberg, kommundirektör, Torsten Helander, planarkitekt och Mikael Vallberg, planchef.

Byggnadsvård en del av kulturmiljön

Johan Andersson, kommunstyrelsens ordförande, berättar att byggnadsvårdspriset instiftades av kommunfullmäktige år 2012.

Kulturmiljön är viktigt för historien och Eslövs kommuns identitet. Arbete inom det här området vill kommunen belöna. Ni tilldelas priset, inte bara för byggnaderna och deras förfinande, utan också för att de bidrar till upplevelsen av en attraktiv bymiljö.

Motivering

Vissa hus faller i glömska. Vissa skänks istället en fortlevnad och förnyade värden genom omsorg och engagemang. Anders och Anne-Marie Borgqvist har i flera byggnader och sammanhang i Billinge visat en sådan omsorg. De har vårdat och restaurerat byggnader på ett föredömligt sätt, vilket starkt bidrar till upplevelsen av en attraktiv bymiljö i Billinge.

För detta tilldelas Anders och Anne-Marie Borgqvist Eslövs kommuns byggnadsvårdspris 2021.

Mikael Vallberg, planchef, berättar att syftet med priset är att synliggöra och uppmuntra god arkitektur i Eslövs kommun. Förslaget ska avse någon av kategorierna bevara, anpassa eller utveckla, vilket Anders och Anne-Marie Borgqvist har gjort med alla byggnaderna i Billinge.

Med omsorg och kunskap har ni gjort Billinge vackrare. Men det krävs också mod och engagemang, vilket är tydligt att ni har, förklarar Mikael och berättar att många av dem som  nominerat bor i byn eller strax utanför.

Rörda och stolta pristagare

Att paret Borgqvists engagemang för Billinge är stort går det inte att ta miste på. Förutom att de renoverar och hyr ut bostäder är de aktiva inom byalaget med allt från julmarknader till samkvämskvällar.

Vi vill att Billinge ska vara en trevlig by att bo i, och det gäller även utseendemässigt. När hus tillåts stå obebodda och förfalla blir det en nedåtgående spiral för hela byn. Och sen tycker vi såklart att det är roligt att se det färdiga resultatet och fortsätta att förvalta husen.

Multihuset unikt både för Eslövs och Sverige

Sedan 1897 har Eslövs folkhögskola varit en källa till kunskap för hela samhället. 1902 byggdes Eslövs folkhögskola på den plats där den finns idag.

Multihuset är det senaste tillskottet på Eslövs folkhögskola. Huset, som huserar musik- och konststudenter, byggdes under pandemin.

Johan Andersson, kommunstyrelsens ordförande, delade tillsammans med planchef Mikael Vallberg ut priset.

Eslövs folkhögskola tilldelas priset för tillbyggnaden av det så kallade Multihuset. Tillsammans med arkitektbyrån Lokal XXX Arkitekter har de arbetat fram utformningen av Multihuset. Från vänster: Mikael Vallberg, planchef, Catharina Malmborg (M), kommunstyrelsens första vice ordförande, Torsten Helender, planarkitekt, Eva Hallberg, kommundirektör, Berit Restad & Esbjörn Jonsson, Lokal XXX Arkitekter, Ingemar Jeppsson, ordförande i Eslövs Folkhögskola, Ulrika Gleisner, rektor Eslövs Folkhögskola och Johan Andersson, kommunstyrelsens ordförande.
Eslövs folkhögskola tilldelas priset för tillbyggnaden av det så kallade Multihuset. Tillsammans med arkitektbyrån Lokal XXX Arkitekter har de arbetat fram utformningen av Multihuset. Från vänster: Mikael Vallberg, planchef, Catharina Malmborg (M), kommunstyrelsens första vice ordförande, Torsten Helender, planarkitekt, Eva Hallberg, kommundirektör, Berit Restad och Esbjörn Jonsson, Lokal XXX Arkitekter, Ingemar Jeppsson, ordförande i Eslövs folkhögskola, Ulrika Gleisner, rektor Eslövs folkhögskola, och Johan Andersson, kommunstyrelsens ordförande.

Motivering

Byggande sker på många sätt. Den senaste tillbyggnaden av Eslövs folkhögskola har bidragit till att skolan ur stadsbyggnads-, arkitektur- och byggnadsvårdssynpunkt successivt och omsorgsfullt förfinats. Det är till glädje för verksamheten, Eslöv och byggnadskonsten. Skickligt infogad på sin plats har byggnaden funnit sig tillrätta. Lågmält och med tydlig identitet visar den hur det går att ytterligare förhöja det som redan är bra. Den kan beskrivas som värdig, enkel, vacker, tidlös, inspirerande, lekfull, trygg och varm.

Så som en skola ska vara.

För detta tilldelas Eslövs folkhögskola tillsammans med Lokal XXX Arkitekter Eslövs kommuns byggnadsvårdspris 2021.

Mikael Vallberg tycker att samarbetet mellan arkitekterna och skolan utmynnat i en ny byggnad som dels välkomnar skolans tidigare byggnader, dels smälter fint in i Trollsjöns omkringliggande villabebyggelse.

Den här byggnaden är både djärvt utformad men också präglad av stor lekfullhet.

Tillsammans med en arbetsgrupp på Eslövs folkhögskola har Berit Restad och Esbjörn Jonsson på Lokal XXX Arkitekter i Stehag arbetat fram utformningen av Multihuset. Folkhögskolans rektor Ulrika Gleisner och garantiföreningens ordförande Ingemar Jepsson tog emot priset tillsammans med arkitektparet från Stehag.

Vi är enormt stolta över priset. Det har varit en lång process och vi har behövt utveckla lokalerna länge. Nu ska lokalerna med deras fantastiska faciliteter vara för Eslövsborna, sade Ingemar Jeppsson.

Ulrika Gleisner visade runt i lokalerna som har flera ljudstudior, en stor ateljé och möjlighet att göra liveevenemang av olika slag.

Huset ska fylla de behov som finns inom folkhögskolans verksamhet, men vi hoppas också att alla som bor och verkar i Eslöv tar byggnaden till sig som sin. Här kommer det hända mycket spännande saker i framtiden!

Multihuset är unikt i sitt slag och förhoppningen är att det ska göra sig ett namn inte bara i Eslöv och Skåne, utan i hela Sverige.

Folkhögskolans rektor Ulrika Gleisner och garantiföreningens ordförande Ingemar Jepsson tog emot priset tillsammans med Berit Restad och Esbjörn Jonsson på Lokal XXX Arkitekter.
Folkhögskolans rektor Ulrika Gleisner och garantiföreningens ordförande Ingemar Jepsson tog emot priset tillsammans med Berit Restad och Esbjörn Jonsson på Lokal XXX Arkitekter.
Magnus Ringborn, utbildningsledare för särskilda linjer på Folkhögskolan visade Multihusets inspelningsstudio.
Magnus Ringborn, utbildningsledare för särskilda linjer på Eslövs folkhögskola, visade Multihusets inspelningsstudio.

Det är åttonde året i rad som Eslövs kommun uppmärksammar insatser inom byggnadsvården genom att dela ut byggnadsvårdspriset.

Läs mer om Eslövs kommuns byggnadsvårdspris

Läs mer om järnvägens betydelse för Billinge på historia.eslov.se

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window