Harlösa donationshus får Eslövs kommuns byggnadsvårdspris 2019

Eslövs kommuns byggnadsvårdspris 2019 går till Stiftelsen Harlösa Donationshus. Tack vare engagemang och ideellt arbete har huset från början av 1800-talet räddats och bevarats åt eftervärlden.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Donationshuset byggdes ursprungligen som fattighus åt människor knutna till Hjularöds och Harlösa säterier. I dag finns ett museum i huset.

Stiftelsens ordförande Lars Berglund hoppas att priset ska ge museet mer uppmärksamhet, locka fler besökare och kanske engagera nya medlemmar i stiftelsen.

Harlösa donationshus byggdes som fattighus i början av 1800-talet
Harlösa donationshus byggdes som fattighus i början av 1800-talet.

Priset delades ut av Eslövs kommuns kommunalråd Johan Andersson som överlämnade ett diplom med juryns motivering. Kommunalråd Catharina Malmborg överlämnade en bronsplakett med inskription.

Stort ideellt arbete

Kommundirektör Eva Hallberg hyllade i sitt tal det engagemang och arbete som stiftelsen lägger ner.

– Att denna arkitektoniskt unika byggnad räddats från rivning och drivs som ett museum öppet för allmänheten, är helt och hållet ett resultat av några enskilda människors engagemang för arkitektur och sin bygds historia. I många år har de också drivit donationshuset som ett museum. Medlemmarna i stiftelsens styrelse lägger ner ett mycket stort ideellt arbete som är väl värt att uppmuntra med kommunens byggnadsvårdspris.

Stiftelsen Harlösa Donationshus mottog 2019 års byggnadsvårdspris av företrädare från Eslövs kommun. Från vänster Eva Hallberg, kommundirektör, Matilda Suneson, planarkitekt, Catharina Malmborg, kommunstyrelsens första vice ordförande, Anneli Åkesson, styrelseledamot i stiftelsen, Johan Andersson, kommunstyrelsens ordförande, Leif Palmqvist, kassör, Per Hemming, tidigare ordförande samt Lars Berglund, ordförande i stiftelsen.
Stiftelsen Harlösa Donationshus mottog 2019 års byggnadsvårdspris av företrädare från Eslövs kommun. Från vänster Eva Hallberg, kommundirektör, Matilda Suneson, planarkitekt, Catharina Malmborg, kommunstyrelsens första vice ordförande, Anneli Åkesson, styrelseledamot i stiftelsen, Johan Andersson, kommunstyrelsens ordförande, Leif Palmqvist, kassör, Per Hemming, tidigare ordförande samt Lars Berglund, ordförande i stiftelsen.

Harlösa donationshus ligger än idag kvar på sin ursprungliga plats, granne med Harlösa kyrka. Donationshuset uppfördes som fattighus 1823–1824 av friherre Carl Gustav von Schwerin, ägare av Hjularöds och Harlösa säterier 1805–1855. Huset består av fyra lägenheter, med plats för två personer i varje, samt en gemensam bakugn.

Räddades från att rivas

Stiftelsens kassör och mångåriga styrelsemedlem Leif Palmqvist berättar att donationshuset användes som bostad ända in på 1960-talet. Den siste som bodde här var hemvärnsmannen Carl Blix. Därefter underhölls huset inte under många år, vilket resulterade i att det i början av 1980-talet var i så dåligt skick att man planerade att riva det.

Några av traktens idealister, varav en fortfarande sitter i stiftelsens styrelse, protesterade, lyfte fram husets stora historiska värde och fick huset byggnadsminnesförklarat.

Det ledde till att Länsstyrelsen anslog pengar för en total renovering av den unika byggnaden.

Sedan dess vårdas donationshuset av Stiftelsen Harlösa Donationshus som nu belönas med Eslövs kommuns byggnadsvårdspris.

Juryns motivering:

En unik byggnad ur såväl social som historisk och arkitektonisk synvinkel. Byggnaden har tack vare ett pietetsfullt, mångårigt och ideellt arbete räddats och gjorts tillgänglig åt eftervärlden. 2019 års byggnadsvårdspris tilldelas Stiftelsen Harlösa Donationshus för sitt mångåriga engagemang och arbete.

Priset delas sedan 2014 ut årligen till fysisk person, företag eller organisation för att uppmärksamma insatser inom byggnadsvården i kommunen.

Läs mer om Harlösa donationshus

Harlösa donationshus hemsida

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window