Lagerhuset får årets byggnadsvårdspris

Eslövs kommuns byggnadsvårdspris 2023 går till Lagerhuset i Eslöv. Samtidigt framför kommunen sitt tack till alla som stått på Lagerhusets sida och gjort det möjligt att bevara den fantastiska byggnaden.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

– För oss som värnar om det här otroliga huset känns det verkligen roligt att det uppmärksammas med Eslövs kommuns byggnadsvårdspris, säger bostadsrättsföreningens ordförande Thomas Lindén.

Lagerhusets styrelse Bengt-Göran Lindell, Thomas Lindén, Karin Reinich och Lars Byfors.

Historiskt viktigt hus

Tillsammans med övriga i styrelsen – Karin Reinich, Bengt-Göran Lindell och Lars Byfors – fick han ta emot Eslövs kommuns byggnadsvårdspris som består av en plakett att sätta på huset och ett diplom.

– Det känns roligt och viktigt att uppmärksamma detta historiskt viktiga hus som förvandlats till bostäder. Tack vare en grupp privatpersoner som gick samman och bildade Lagerhusets vänner, och arkitekten Curt Salomon-Sörensen, finns huset kvar idag och kan påminna oss och kommande generationer om den historia det berättar, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Andersson (S) som delade ut priset till bostadsrättsföreningen tillsammans med första vice ordförande Catharina Malmborg, kommundirektör Eva Hallberg, plan- och exploateringschef Mikael Vallberg och planarkitekt Torsten Helander.

Byggdes som spannmålsmagasin

Huset byggdes ursprungligen som ett spannmålsmagasin och stod klart 1918. Det var ett av flera liknande magasin i landet som byggdes av staten för att kunna lagra spannmål. I början av förra seklet rådde brist på mat efter de svåra åren under första världskriget.

Huset användes delvis som spannmålslager ända in på 70-talet. Sedan stod det och förföll under många år. Till slut var det i så dåligt skick att det sannolikt skulle ha rivits om inte en envis grupp som kallade sig för Lagerhusets vänner vägrat gå med på det.

Johan Andersson, Lars Byfors, Mikael Vallberg, Thomas Lindén, Torsten Helander, Karin Reinich, Eva Hallberg, Bengt-Göran Lindell och Catharina Malmborg vid det prisbelönta huset som ritades av den världsberömda arkitekten Gunnar Asplund.

Byggdes om till bostäder

Den gamla skylten från 1918 finns kvar i trapphuset.

Huset rustades upp och byggdes om till 31 bostadsrätter. Lägenheterna stod inflyttningsklara 2008, samma år som huset fyllde 90 år.

– Detta är sannerligen en byggnad med en spännande historia. Så glada vi är att Lagerhusets vänner kämpade för den ganska galna idén att förvandla byggnaden till bostäder. Och vilken tur att ni i bostadsrättsföreningen fortsätter att förvalta huset på ett så fint sätt. I dag är det en stolthet för Eslöv, sa Mikael Vallberg i samband med att kommunen överlämnade utmärkelsen i bostadsrättsföreningens trädgård.

Eslövs kommun delar ut Byggnadsvårdspriset varje år för att uppmärksamma insatser inom byggnadsvård i kommunen. Prisets syfte är att belöna och uppmuntra särskilt värdefulla insatser inom byggnadsvården och byggnadskulturen i Eslövs kommun. Priset har delats ut årligen sedan 2014.

Läs mer om Eslövs kommuns byggnadsvårdspris och tidigare pristagare

Byggnadsvårdspriset 2023

Thomas Lindén.

Lagerhuset från 1918, som ritats av den världsomsusade arkitekten Gunnar Asplund, trotsade sin rivning genom att mobilisera vänner för sin sak och fortsatta liv. Arkitekten Curt Salomon-Sörensen, Midroc, och Lagerhusets vänner räddade inte bara byggnaden utan bidrog till att förändra synen på vad byggnadsvård kan vara. Byggnaden överlevde genom att den gavs en helt ny användning. Det var en modig ombyggnad både genom återbruket av en silo och rent tekniskt. Lagerhuset var Sveriges högsta bostadshus i trä när det stod klart en andra gång 2008.

Nu är Lagerhuset en stolthet för Eslöv som bostadsrättsföreningen Lagerhuset förvaltar.

Eslövs kommuns byggnadsvårdspris 2023 tilldelas, bättre sent än aldrig, bostadsrättsföreningen Lagerhuset. Eslövs kommun vill också framföra ett tack till alla som stått på Lagerhusets sida och gjort berättelsen om den fantastiska byggnaden med flera liv möjlig.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window