Takkupa

Man får bygga två små takkupor, så kallade enfacks-kupor med anmälan. Men om kupan gör att man gör ett ingrepp i de bärande delarna av taket, så behövs bygglov.

Följande kriterier måste vara uppfyllda för att det ska vara takkupor som kräver anmälan:

  • du får bara bygga på ett en- eller tvåbostadshus som redan finns på fastigheten.
  • det får finnas max två takkupor på bostadshuset.
  • takkuporna får tillsammans uppta högst halva takfallet* på bostadshuset.
  • takkuporna får inte innebära något ingrepp i den bärande konstruktionen**.
  • takkuporna får inte göras på byggnader eller inom områden som räknas som särskilt värdefulla.
  • att attefallstakkupor inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området.

* Med takfallet menas takets bredd, se illustration nedan.

**Ingrepp i bärande konstruktion innebär till exempel att man kapar takstolen för att göra kupan.

Takfallet mäts från gavel till gavel som den gula markeringen visar.

Tänk på att du måste få ett startbesked innan du börjar bygga!

Större kupor än de som redan finns

Om du redan har mindre kupor på huset och vill göra dessa större krävs bygglov.

Hur många takkupor får jag bygga?

För att få bygga två takkupor med endast anmälan får det inte finnas några takkupor på bostadshuset sedan tidigare. Om det redan finns en takkupa på bostadshuset får man bygga en takkupa till med enbart anmälan.

Finns det redan två eller flera takkupor på bostadshuset sedan tidigare måste man ha bygglov för att bygga ytterligare takkupa/-or.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window