Solenergi och solceller

Med solenergianläggningar menas både solfångare som värmer varmvatten, solceller som producerar el och luftsolfångare som värmer luft.

Denna sida är under ombyggnad. Information om solcellsanläggningar kan du hitta på Boverkets hemsida.

Anmälan och bygglov krävs inom områden av militära riksintressen

I Eslövs kommun finns områden som är av riksintresse för totalförsvarets militära del. Riksintressena omges av så kallade påverkansområden. Inom ”påverkansområden för buller eller annan risk” samt ”påverkansområde övrigt” krävs bygglov för att montera solpaneler och solfångare på byggnader som ligger inom detaljplanelagt område. Vilka påverkansområden som finns i vår kommun illustreras i kartan nedan.

Klicka på dubbelpilen på kartan för att få fram teckenförklaringen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window