Fasadändring, tak, fönster och dörrar

Vill du göra förändringar på din fasad, byta fönster eller dörrar behöver du oftast söka bygglov. Det är detaljplanen och vad du vill göra som styr ifall du behöver söka eller inte. Du som bor utanför detaljplanerat område behöver inte söka bygglov.

Fasadändringar

Om du vill byta färg eller material på huset eller taket krävs bygglov om du bor i ett område med detaljplan. Ett område med detaljplan är ofta en tätort. Här kan du söka på detaljplaner.
Du behöver söka bygglov om du vill förändra din fastighet på något av de här sätten:

  • måla om i en annan färg. Vill du däremot måla om ditt en- och tvåbostadshus i samma, eller i en liknande färg, behövs oftast inget bygglov.
  • byta fasadbeklädnad, till exempel från puts till trä
  • byta material på taket, till exempel från tegel till plåt
  • ta upp nya fönster eller dörrar

Fönster

Att byta eller ändra befintliga fönster eller att sätta in nya fönster kan kräva bygglov.

Dörrar och portar

Att byta eller ändra befintliga dörrar och portar kan kräva bygglov. Om du behöver bygglov eller inte beror på om byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas eller inte.

Färger och omgivningen

Utvändiga material och färger ska du skriva på fasadritningen (ange NCS-nummer). Tänk på att färgen på fasaden samverkar med omgivningen och därför kan färgen uppfattas annorlunda när den är uppmålad på fasaden. Därför kan det vara bra att bryta färgen något, särskilt till exempel neutralt vitt och grått.

Utanför detaljplanerat område

Om du bor utanför detaljplanelagt område, behöver du inte bygglov för fasadändring. Observera att byggnader eller områden som är särskilt värdefulla inte får förvanskas.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window