Altan och uteplats

Du kan ofta bygga altan och uteplats utan bygglov.

Följande villkor måste vara uppfyllda för att det ska vara bygglovsbefriat:

  • Att det finns ett en-eller tvåbostadshus på tomten.
  • Att altanen inte ligger högre än 1,8 meter. Detta gäller för varje ytterkant. Man kan alltså inte räkna något slags medelvärde.
  • Att du bygger den inom 3,6 meter från bostadshuset.
  • Att altanen ligger minst 4,5 meter från tomtgränsen. Är det närmare än så behöver du grannens tillåtelse.
  • En bygglovsbefriad altan får strida mot detaljplan och områdesbestämmelser.

Bygglov behövs om

  • byggnaden eller området är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.
  • din altan är närmare än 4,5 meter till allmän platsmark, dvs mark som kommunen äger.
  • din altan är närmare än 4,5 meter till tomtgränsen och grannen inte tillåter placeringen.

Mur och plank i anslutning till altanen

Om altanen också har en mur eller ett plank, som inte ligger mer än 3,6 m från bostadshuset behöver du inte ha bygglov. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter räknat från marken och du får inte placera det närmare din tomtgräns än 4,5 m (utan bygglov).

Gäller inte uterum

Ovanstående gäller inte för t.ex. inglasade uterum. Läs mer om uterum här. 

Kontakta alltid oss på bygglovsavdelningen om du är osäker!

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window