Riva, rivningslov

Om du ska riva en byggnad eller del av en byggnad kräver detta oftast rivningslov. En enkel tumregel är att om byggnaden ligger i ett område med detaljplan och du behöver bygglov för att bygga något, krävs det rivningslov för att riva det.

Det betyder också att du måste ansöka om rivningslov även om det bara är delar av byggnaden som ska rivas. Här kan du se om just din fastighet ligger inom detaljplanelagt område.

Det kan finnas särskilda områdesbestämmelser som styr om man får riva eller inte. Det kan vara om byggnaden har ett historiskt, kulturhistoriskt eller annat värde som gör att det bör bevaras. Områdesbestämmelser kan även finnas utanför detaljplanelagt område.

Du ansöker om rivning på samma blankett som bygglovsansökan.

Anmälan krävs utanför detaljplan

Utanför detaljplanerat område krävs det inte rivningslov för att riva byggnader, men du behöver ofta istället göra en anmälan. Tänk på att det krävs startbesked innan du börjar riva. Du anmäler om rivning på samma blankett som ansökan om bygg-, mark- och rivningslov.

Mer information om rivning hittar du på Boverkets hemsida.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window