Korrekta ritningar och handlingar

Ritningar kan vara ritade för hand eller gjorda med ett digitalt verktyg. Du kan göra dem själv eller anlita en sakkunnig, till exempel en arkitekt eller konstruktör.

Problem med att ta emot zip-filer

Vi har tyvärr problem att ta emot zip-filer via e-post. Ska du skicka ritningar eller handlingar i zip-format, döp om filen till .txt istället för .zip. Till exempel Bygglovsansökan.txt istället för Bygglovsansökan.zip. Såhär gör du om du inte kan se filändelser i Windows.

Fackmässiga ritningar

Lämnar du utskrivna ritningar ska de vara nedvikta till A4.
Alla dina ritningar som du skickar in till oss ska ha en informationsruta längst ner till höger.

Informationsrutan ska innehålla:

 • fastighetsbeteckning
 • ritningstyp
 • skala
 • datum
 • vem som har upprättat ritningen.

Alla ritningar ska

 • Vara ritade med rena tunna svarta linjer på vitt papper. Använd inte rutat eller linjerat papper.
 • Ha tydliga siffror, bokstäver och symboler.
 • Vara skalenliga vilket betyder att de är ritade i skala och lämnas in utskrivna eller kopierade i samma skala.
 • Ha inritad måttstock och tydlig måttsättning (höjd, längd, bredd eller avstånd) i meter med minst en decimal.
 • Innehålla uppgift om vilket höjdsystem som används om ritningen innehåller höjduppgifter, till exempel markhöjder eller höjdkurvor.
 • Tydligt visa vad som ska byggas eller ändras och vad som är befintligt.

Ritningar med lägesbestämda byggnader

Du ska redovisa alla lägesbestämda byggnader mot en fastighetsgräns. Det betyder att de har två vinkelräta mått mot en fastighetsgräns så att minsta avstånd till granne eller tomtgränsen framgår.

I digital nybyggnadskarta kan koordinaterna för nybyggnadens hörn användas som måttsättning.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window