Foto på två fallskärmshoppare och Yrkeshögskolans logga

Psykiatri- och Socialpsykiatrihandledare

400 YH-poäng, salsbunden, 100% studietakt.

Utbildningens mål

Efter utbildningen ska du kunna arbeta i team och självständigt med personer som har psykiska funktionsnedsättningar i deras aktuella miljö. Utbildningen ger såväl en fördjupad som bred teoretisk kunskap och en praktisk förtrogenhet med evidensbaserade metoder. Målet är bland annat att du ska kunna ha ett etiskt förhållningssätt som främjar empowerment, förmedlar hopp och stärker den enskilde individen. Du ska även kunna stödja den enskilde individen i kontakt med myndigheter och andra organisationer.

Efter examen

Efter examen kan du arbeta inom kommunal socialpsykiatrisk verksamhet och psykiatriska verksamheter inom regionen så som avdelningar, mottagningar och rättspsykiatri, så väl inom vuxenpsykiatri som barn- och ungdomspsykiatri. Andra aktuella arbetsplatser är privata vårdgivare med psykiatriska verksamheter, behandlingshem för vuxna och ungdomar samt Statens institutionsstyrelse (SiS) som bedriver missbruksvård för vuxna och ungdomsvård.

Exempel på yrkestitlar är skötare, boendestödjare, handledare för psykiskt funktionsnedsatta, behandlingsassistent, personligt ombud för psykiskt funktionsnedsatta.

Studieform och omfattning

Utbildningen bedrivs i bunden form på heltid under 2 år. Det innebär 80 veckor varav 20 veckor är LIA, lärande i arbete. Du har då möjlighet att ha praktik inom de områden som intresserar dig. Du följer då din handledares schema, vilket kan innebära arbete även på kvällar och helger.

Observera att under både LIA-perioder och efter examen kräver många arbetsgivare, utifrån hygienskäl, arbetsklädsel med kort ärm. Vissa arbetsgivare kräver att man ska kunna uppvisa utdrag ur belastningsregister för att kunna göra LIA och efter examen vid nyanställning. Vårdsektorn kan komma att kräva vaccination mot covid-19.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window