Redovisningsekonom

400 YH-poäng, salsbunden, 100% studietakt.

Utbildningens mål

Utbildningen ska ge dig de kunskaper du behöver för att självständigt kunna arbeta med en organisations redovisning, bokslut och deklaration. Du ska kunna medverka vid lösandet av handelsrättsliga och skatterättsliga problem. Målet är att du självständigt ska kunna arbeta med ekonomisk planering, kontroll och styrning. Du ska kunna medverka vid affärs-utveckling i ett bredare perspektiv än det traditionellt rutininriktade dagliga ekonomiarbetet samt kunna arbeta i lag och med projekt. Eftersom utbildningen är så praktiskt orienterad kommer du att kunna vara fullt produktiv på en arbetsplats direkt efter avslutad utbildning.

Efter examen

Efter utbildningen ska du kunna arbeta som redovisningskonsult på en revisionsfirmas redovisningsavdelning samt som redovisningskonsult på en redovisningsbyrå. Du kan också arbeta som redovisningsekonom på ett företags ekonomi- eller löneavdelning eller som ekonomiansvarig på ett mindre företag. Inom offentlig förvaltning finns det också arbete för redovisningsekonomer. En del väljer att starta eget företag som redovisningskonsult. Vi uppfyller de teoretiska kraven för grundnivån (Steg 1) inför en auktorisation i SRF och FAR.

Studieform och omfattning

Utbildningen bedrivs i bunden form på heltid under 2 år. Det innebär 80 veckor varav 20 veckor är LIA, lärande i arbete. LIA-plats söker du som studerande själv. Du har då möjlighet att söka praktik inom det område i branschen som intresserar dig mest.

Arbetsmarknad

Arbetsmarknaden för redovisningsekonomer ser ljus ut. Det gäller både studerande som inte arbetat i branschen tidigare och för dem som redan arbetar/har arbetat i branschen där nya möjligheter öppnar sig för att, efter examen, gå vidare till mer avancerade arbetsuppgifter.

Behörighet, särskilda förkunskaper och urval

Behörighet
Grundläggande behörighet (gymnasieexamen eller motsvarande)

Särskilda förkunskaper
Svenska 2/Svenska B och Matematik 2/Matematik B eller motsvarande.

Urval
Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen ska ett urval göras bland samtliga behöriga sökande.

Särskilt prov
Samtliga sökande som bedömts som behöriga ska göra webbaserat prov. Syftet med provet i svenska är att mäta den sökandes kunskaper i svenska samt se hur den sökande kan följa instruktioner och använda sig av dessa i efterföljande frågor.

Kursinnehåll

Redovisningsekonom 400 YH-poäng

 • Analys, 10 YH-poäng
 • Beskattning 1, 25 YH-poäng
 • Beskattning 2, 25 YH-poäng
 • Ekonomistyrning 1. Kalkylering, 20 YH-poäng
 • Ekonomistyrning 2. Budgetering och finansiering, 20 YH-poäng
 • Examensarbete, 15 YH-poäng
 • Grundläggande företagsekonomi, 20 YH-poäng
 • Handelsrätt 1, 20 YH-poäng
 • Handelsrätt 2, 15 YH-poäng
 • Handelsrätt 3, 15 YH-poäng
 • Kommunikation, kundnytta och marknadsföring, 15 YH-poäng
 • LIA 1, 50 YH-poäng
 • LIA 2, 50 YH-poäng
 • Löneredovisning, 15 YH-poäng
 • Redovisning 1. Grundläggande redovisning, 20 YH-poäng
 • Redovisning 2, Grundläggande bokslut, 20 YH-poäng
 • Redovisning 3. Fördjupad redovisning och bokslut, 20 YH-poäng
 • Redovisning 4. Avancerade bokslut och årsredovisning, 25 YH-poäng

Ändringar i kursplanen kan förekomma.

CSN-tider

Start 2023

Läsår 1
2023-09-04 – 2024-06-09

Läsår 2
2024-08-26 – 2025-05-30

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window