SFI, Svenska för invandrare

Svenska för invandrare, SFI, är en grundläggande utbildning i svenska språket. Utbildningen riktar sig till vuxna invandrare som inte har svenska som modersmål.

Att lära sig språket är kanske det allra viktigaste i ett nytt land. För dig som är nyanländ finns utbildningen svenska för invandrare, SFI.  Det är en grundläggande utbildning i svenska språket samt viss kännedom om svensk kultur. Utbildningen riktar sig till vuxna invandrare som inte har svenska som modersmål. SFI-undervisningen är kostnadsfri. Du kan inte få studiestöd från CSN för studier inom SFI.

Vem får läsa SFI?

  • Du får läsa från och med hösten det år du fyller 16 år
  • Du ska vara folkbokförd i Eslövs kommun
  • Du saknar grundläggande kunskaper i svenska, danska och norska.

SFI, tre studievägar

Vilket studieväg du ska gå beror på din tidigare utbildning.

  • Studieväg 1 börjar du på om du inte har gått i skola eller om du har kort utbildning. Långsam studietakt.
  • Studieväg 2 startar du på om du har lite längre utbildning. Normal studietakt.
  • Studieväg 3 startar du på om du har lång tidigare utbildning. Snabb studietakt.

Du kan få betyg på alla nivåerna. Kurs D är slutnivå på alla kurserna.

Schema?

Vi erbjuder 15 timmars lärarledd undervisning per vecka. Schemat kan variera mellan både förmiddagar och eftermiddagar.
Du får schema när det är bestämt vilken grupp du ska gå i.

Flexibla SFI-studier

Du kan kombinera SFI-studierna med arbete, praktik, språkpraktik eller yrkessvenska.

Hur anmäler man sig till SFI?

Läs mer om hur du ansöker till SFI på webben! 

Du kan läsa mer om sfi på Skolverkets sida för sfi-undervisning.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window